หมวดหมู่ของบทความนี้จะพูดถึงนาถา แปลว่า หากคุณกำลังมองหาเกี่ยวกับนาถา แปลว่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อนาถา แปลว่ากับknsk.orgในโพสต์อานาปานุสสติกรรมฐานตอน1 | การเริ่มต้นเจริญกรรมฐาน | พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุงนี้.

พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์KNSKคุณสามารถเพิ่มเอกสารอื่นที่ไม่ใช่ นาถา แปลว่าสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ที่เพจKoło Naukowe Systemów Komunikacyjnych เราแจ้งให้คุณทราบด้วยเนื้อหาใหม่และถูกต้องทุกวัน, ด้วยความหวังว่าจะได้มอบความคุ้มค่าสูงสุดให้กับคุณ ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดบนอินเทอร์เน็ต.

เนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อนาถา แปลว่า

“พระปรินิพพานก่อนปรินิพพาน” แม้ใครจะบูชาเรา ด้วยเครื่องสังเวยมากมาย สูงเพียงไร ก็ไม่เรียกว่าบูชาเราด้วยเครื่องบูชาที่ดีที่สุด ผู้ใดประพฤติธรรมที่สุดนี้ บุคคลนั้นก็รู้จักบูชาเราด้วยเครื่องบูชาอันรุ่งโรจน์ “ร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่ได้อยู่ในร่างกาย ไม่มีร่างกายในตัวฉัน” ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ พระธรรม พระวินัย พระธรรม พระวินัยเป็นที่พึ่ง ไม่มีอะไรต้องพึ่งพาอีกแล้ว แม้แต่ตถาคตก็เป็นเพียงผู้ชี้นำทาง “ทำดีละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส” ฟังและดูสำหรับทุกวัย คำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความสุขความเจริญสู่ความสำเร็จในชีวิต วิดีโอในช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นธรรม ขอแสดงความยินดีกับผู้ฟังทุกท่าน ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้ทุกคนทั่วโลก **หากผิดพลาดประการใดหรือทำให้ใครไม่พอใจ ทางช่องขออภัยมา ณ ที่นี้** ด้วยความหวังดีให้น้องๆ รุ่นใหม่ พลังสำคัญของประเทศ ได้ฟังเทปเสียงเทศน์และพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฤๅษีหลิงดำ คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรักต่อประเทศชาติ ไม่รังแก ประเทศที่เจริญรุ่งเรืองและสงบสุข ประชาชนมีความสุขและมีความปรารถนาที่จะเป็นผู้นำของประเทศผู้มีอำนาจในการจัดการประเทศ เจ้าหน้าที่เมืองและประชาชนได้ฟังเทศน์ของหลวงปู่ฤาษีลิงดำ ฉันรู้สึกรักประเทศ ไม่รังแกประเทศที่เจริญรุ่งเรืองและสงบสุข คนมีความสุข “จิตใจคนมั่งคั่ง ประเทศชาติจะรุ่งเรือง” “คนพาล” คือคนใจร้าย คนไว คนโกหก คนไร้สติ คนที่ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น อารมณ์ของพระโสดาบัน-สากิตะมิ (หนทางสู่นิพพาน) 1. พิจารณา ว่าสภาพร่างกายของเราต้องตายอย่างแน่นอน ไม่มีใครตาย 2. จิตใจมีความเคารพต่อพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 3. มีศิลปะที่บริสุทธิ์ 4. มีเมตตา (อยากให้ทุกคนมีความสุข) 5. มีความเห็นอกเห็นใจ (อยากให้ทุกคนพ้นทุกข์) 6. มุทิตา (ยินดีเมื่อคนอื่นมีความสุข) 7. ความใจเย็น (เฉยเมย – มีอารมณ์เป็นสุข) 8. มีอภัยในใจ 9. มีหิริโอตปะ (กลัวบาป) 10. คนไม่โกรธมีอารมณ์เย็นชา “ดีที่เกิดมาเป็นคน การเป็นเทวดาก็ดี การเป็นพรหมก็ดี จะไม่มีอีกต่อไปสำหรับเรา ตายครั้งนี้ขอไปพระนิพพานอธิษฐาน “นิพพานสุข นิพพาน สุขคง นิพพาน” ต้องทำทุกวัน ตายเมื่อไหร่ก็ไปพระนิพพาน” ๘ คือ หนทางไปสู่พระนิพพาน ๑. สัมมาทิฏฐิ ๒. สัมมาทิฏฐิ ๔. สัมมากัมมันตะ ๕. กรรมชอบ (วาจาชอบ). ๖. ความเพียร (สัมมาวายามะ) 7. สติถูก (สติถูก) 8. ความตั้งใจถูกต้อง (สมาธิถูกต้อง) “บารมี” หมายถึง กำลังใจที่เต็มเปี่ยม (พระคิณสพหรืออรหัตผล) 1. บารมี = จิตพร้อมให้ตามปกติ 2. ศิลาบารมี = จิตพร้อมปฏิบัติธรรมได้ตามปกติ 3. เนกขมาบารมี = ถือบวชทุกชนิด ทั้งโกนและไม่โกน ทั้งบวชที่บ้าน บวชที่วัด 4. ​​วิรยะบารมี = ปัญญาข่มเหงรังแก (สิ่งที่แนบมา) ให้พินาศ 5. วีรยา บารมี = ความพากเพียรทุกขณะ มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ 6. อดทน : อดทน = อดทนกับสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์/อะไรคือ ๗. สัจจะ = ความดีมีจริงทุกประการ 8. อธิษฐานบารมี = ตั้งใจตั้งมั่น เป้าหมาย 9. มีเมตตาบารมี = ไม่เป็นศัตรูกับ รักคนอื่นเสมอ รักตัวเอง 10. ความใจเย็น = ความเกียจคร้านในร่างกาย / ช่าง “พระนิพพาน” เป็นสถานที่แห่งความสุข เป็นที่ซึ่งไม่มีความเศร้าโศกเป็นที่ซึ่งไม่มีการเกิด แก่ ความเจ็บไข้ และความตายอีกต่อไป “พระนิพพานเป็นสุข” เทศน์โดย พระราชพรหมยาน (วีระ ถวโร) หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ลูกศิษย์หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “สติ” ไทยงามมีมากมาย ทรัพยากรที่สวยงาม ประเทศไทย เมืองพุทธ ประเทศไทยที่สวยงาม มีวัดที่วิจิตรตระการตา สวยไทยเขาใหญ่ที่สุดในโลก สวยไทย มีประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงาม. สวยเมืองไทย คนเก่งมีเยอะ สวยไทย มีความก้าวหน้าทางวัตถุมากมาย และความเจริญรุ่งเรืองทางจิตวิญญาณ ศิลปศาสตร์อยู่ที่ไหน? มีการฆ่ากันทุกวัน มีข่าวร้ายทุกวัน มีข่าวการลักทรัพย์ทุกวัน มีข่าวทุจริต โกงทุกวัน. ประเทศไทยต้องเริ่มแก้ไขตรงไหน? ทำอย่างไรให้ทุกคนมีศีลธรรม? รักษาศีลห้ามีเมตตาต่อกันให้เป็นไทยที่สวยงามให้ประเทศไทยสงบสุขเพื่อความสุขของทุกคน เพื่อความเจริญของประเทศ จิตใจของชนชาติเจริญประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรือง ทุกโรงเรียน ทุกองค์กร จะเปิดพระธรรมเทศนาได้หรือไม่? ให้กับนักเรียน ครู ลูกจ้าง ฟังกันวันละครึ่งชั่วโมง ก่อนไปโรงเรียน ก่อนทำงาน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมทุกวัน ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ทุกศาสนาสามารถได้ยินในรูปแบบของการฟังนิทานในสมัยของพระพุทธเจ้า “ชีวิตนั้นสั้น.” อย่าเสียเวลากับความโกรธ ความโกรธ ความเกลียดชัง การใส่ร้าย อย่าเสียเวลาไปกับเรื่องของคนอื่น อย่าเสียเวลากับความโลภ อย่าเสียเวลากับความคิดที่น่าเศร้า อย่าเสียเวลากับความชั่วร้าย “ทำจิตใจให้ผ่องใส” ทุกคน ทุกตำแหน่ง ทุกหน้าที่มีความสำคัญ ทำให้ดีที่สุด. เพื่อประโยชน์สุขของตัวท่านเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป “จงเกิดเป็นมนุษย์ อย่าหันหลังกลับเป็นสัตว์นรกอีก” #เจตจำนงกำหนดกรรม #เป็นหนี้นรกอย่างไร #พระวิหาร4 #อิทธิบาท4 #อริยสัจ4 #หมาก8 #นิพพาน #ประเทศไทยสวยงาม #ประเทศไทยสงบสุข

READ MORE  ถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์https://1th.me/Ocw1?sub_conflimation=1 http://pesc.pw/L5AEX โทร 08 | เนื้อหาที่เกี่ยวข้องไทยธรรม คือที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่นาถา แปลว่า

อานาปานุสสติกรรมฐานตอน1 | การเริ่มต้นเจริญกรรมฐาน | พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
อานาปานุสสติกรรมฐานตอน1 | การเริ่มต้นเจริญกรรมฐาน | พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง คุณสามารถค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

ดูข่าวเพิ่มเติมที่นี่

คำหลักบางคำที่เกี่ยวข้องกับนาถา แปลว่า

#อานาปานสสตกรรมฐานตอน1 #การเรมตนเจรญกรรมฐาน #พระธรรมเทศนาโดยหลวงปฤาษลงดำ #วดทาซง.

สวนแห่งศรัทธา,ฟังเทศน์ฟังธรรม,หลวงพ่อฤาษีลิงดำ,วัดท่าซุงนม,จ.อุทัยธานี,พรหมวิหาร4,อิทธบาท4,มรรค8,พระพุทธเจ้า,พระอานนท์,พระโมคัลลานะ,พระสารีบุตร,หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า,เพื่อประโยชน์,เพื่อความสุข,เพื่อความเจริญรุ่งเรื่อง,เพื่อความสำเร็จเ,เพื่อพระนิพพาน,พระนิพพาน,พระราชพรหมยาน,หลวงพ่อปาน,วัดบางนมโค จ.อยุธยา,หลวงปู่ฤาษีลิงดำ,มรรคมีองค์8,จ.อยุธยา,กฏแห่งธรรม,ศิล5,ศิล8,ศิล10,ศิล227,กฏแห่งกรรม,วิธีแก้กรรมเก่า,การระลึกชาติ,ปฐมฌาน,ฌาน1-4,ฝึกสมาธิ,การภาวนา,มีสติมีปัญญา,พระคาถาเงินล้าน.

อานาปานุสสติกรรมฐานตอน1 | การเริ่มต้นเจริญกรรมฐาน | พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง.

READ MORE  คลาสเต้น Dala Re Dola - DEVDAS | ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบําอินเดียที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

นาถา แปลว่า.

หวังว่าคุณค่าที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามเนื้อหานาถา แปลว่าของเรา

5 thoughts on “อานาปานุสสติกรรมฐานตอน1 | การเริ่มต้นเจริญกรรมฐาน | พระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับนาถา แปลว่าเพิ่งได้รับการอัปเดต

 1. สวน แห่งศรัทธา says:

  (โปรดฟังซ้ำหลายๆรอบเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น-หลวงปู่ได้อธิบายไว้ทั้งหมดแล้ว)

  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม-หมั่นสร้างกรรมดีด้วยการ ให้ทาน-รักษาศีล-ภาวนา-มีพรหมวิหาร4 (หมั่นสร้างกรรมดี แล้วกรรมชั่วกรรมเก่าจะตามไม่ทัน)

  "ศีล" เป็นปัจจัยแห่งความสุข-พระพุทธศาสนาช่วยโลก
  https://youtu.be/h4lwljYRqr0

  "พระ"แปลว่าผู้ประเสริฐ มีจริยะ15, มีบารมี10, ละนิวรณ์5, ทรงพรหมวิหาร4, มีอิทธิบาท4, มีคำปฏิญาณว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัสตร์มาเพื่อทำให้แจ้งซึ่ง "พระนิพพาน"

  จงมีพระธรรมมีพระวินัย เป็นที่พึ่งแห่งตนเทอญ อย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย (มีศีลมีธรรมในการดำเนินชีวิต) แม้แต่ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น (พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน)

  "ได้เกิดมาเป็นคนแล้ว อย่าหันหลังกลับไปเป็นสัตว์นรกอีกเลย"

 2. เพ็ญแข พลเดช says:

  ทวงผลบุญก็เป็นทุกข์ร้อน โลภ โกรธ หลง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือกี่อย่างก็เป็นทุกข์ร้อนทั้งนั้น อย่างนี้ก็ยอมรับว่าเป็นความจริง ใครไม่มีก็ไม่มีทุกข์ร้อน ใครๆๆก็รู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *