หมวดหมู่ของบทความนี้จะพูดถึงทิฐิ หากคุณกำลังมองหาทิฐิมาสำรวจกันกับKNSKในหัวข้อทิฐิในโพสต์พุทธวจน คำสอนจาก พระพุทธเจ้า เรื่อง ทิฐิอันเป็นอริยะ ผู้เพรียบพร้อมด้วย โสดาปัตติผลนี้.

Table of Contents

เนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับทิฐิในพุทธวจน คำสอนจาก พระพุทธเจ้า เรื่อง ทิฐิอันเป็นอริยะ ผู้เพรียบพร้อมด้วย โสดาปัตติผลที่สมบูรณ์ที่สุด

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์knsk.orgคุณสามารถเพิ่มข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากทิฐิเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ในหน้าKoło Naukowe Systemów Komunikacyjnych เราอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ ที่ถูกต้องให้คุณอย่างต่อเนื่องทุกวัน, ด้วยความหวังว่าจะเป็นข่าวดีที่สุดสำหรับคุณ ช่วยให้คุณอัพเดทข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างละเอียดที่สุด.

READ MORE  ตอนที่ ๐๑๐ ภควา ๗ | เนื้อหาภควา แปลว่าที่มีรายละเอียดมากที่สุด

เนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ทิฐิ

#ทิฐิเป็นอริยบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยโสตปัตติผล. #พระพุทธวจนะจากพระพุทธเจ้า #พระพุทธเจ้า #พระพุทธเจ้า #วัดหน้าป่าพง #พระอาจารย์กุกฤต เผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้า พุทธวจนะ ตถาคต

ภาพถ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่เกี่ยวกับทิฐิ

พุทธวจน คำสอนจาก พระพุทธเจ้า เรื่อง ทิฐิอันเป็นอริยะ ผู้เพรียบพร้อมด้วย โสดาปัตติผล

นอกจากการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้ พุทธวจน คำสอนจาก พระพุทธเจ้า เรื่อง ทิฐิอันเป็นอริยะ ผู้เพรียบพร้อมด้วย โสดาปัตติผล คุณสามารถดูและอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมด้านล่าง

READ MORE  บันทึกการแสดงชุดที่ 4 รำมฤคี ศรีโสภา | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมฤคี แปลว่าเพิ่งได้รับการอัปเดต

คลิกที่นี่

เนื้อหาเกี่ยวกับทิฐิ

#พทธวจน #คำสอนจาก #พระพทธเจา #เรอง #ทฐอนเปนอรยะ #ผเพรยบพรอมดวย #โสดาปตตผล.

พระพุทธเจ้า,พุทธวจน,วัดนาป่าพง,พระอาจารย์คึกฤทธิ์,ทิฐิอันเป็นอริยะผู้เพรียบพร้อมด้วยโสดาปัตติผล.

พุทธวจน คำสอนจาก พระพุทธเจ้า เรื่อง ทิฐิอันเป็นอริยะ ผู้เพรียบพร้อมด้วย โสดาปัตติผล.

ทิฐิ.

เราหวังว่าการแบ่งปันที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการรับชมทิฐิข่าวของเรา

24 thoughts on “พุทธวจน คำสอนจาก พระพุทธเจ้า เรื่อง ทิฐิอันเป็นอริยะ ผู้เพรียบพร้อมด้วย โสดาปัตติผล | สรุปข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับทิฐิ

 1. Winai Rakthai says:

  …#+++…ข้าพเจ้าขอมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฐิ สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะ เป็นผู้ไปถึงซึ่งพระสัทธรรม ไปถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมของพระพุทธองค์…โดย ขอเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน"องค์พระพุทธเจ้า"ว่า …เพราะเหตุอย่างนี้ อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา และข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชชา เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกคนที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้ , ขอเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน " องค์พระธรรม"ว่า…พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษา และปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อืนว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้ , ขอเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว ด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน"พระสงฆ์"ว่า… สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว อันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ เป็นสงฆ์ควรรับทักษิณาทาน เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลี เป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้…ข้าพเจ้าขอกราบศรัทธา ยึดมั่น เลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน "พระรัตนตรัย" นี้ตลอดไป กราบสาธุ สาธุ สาธุ…, ข้าพเจ้าขอกราบนมัสการพระอาจารย์คึกฤทธิ์ ฯ ที่ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นพระสงฆ์ในธรรมวินัยนี้ เป็นทายาท เป็นสาวกของพระศาสดา สืบทอดซึ่งคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธองค์ ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ขวนขวายศึกษา ค้นคว้า ทำความเข้าใจ สังเคราะห์ แยกแยะ และรวบรวมในอริยะธรรมความรู้นั้น แล้วครองตนเป็นรัตนห้า มีอุปการะมาก เมตตานำมาสืบทอด บอกต่อแก่มหาชน …กราบ สาธุ ครับ #7-7-64/2#…

 2. Thongbai Ho says:

  กราบสาธุอนุโมทนาค่ากราบนมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุค่า

 3. Sherman&Napatsorn Houston says:

  ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน 
  เลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว
  และขอน้อมกราบแทบเท้ามนัสการพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล พระอริยเจ้าผู้เป็นหนึ่งในรัตนะ 5 แก้วห้าประการ ที่หายากได้ที่สุดในโลก พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง มีอุปการะคุณอย่างสูงต่อมหาชน ที่ได้เปิดธรรมที่ถูกปิด ให้โอกาสพวกเหล่าปุถุชนที่ยังไม่เคยสดับคำของ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นผู้ที่ได้สดับ และได้ให้ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมไปสั่งสมสุตตะ พึ่งตนพึ่งธรรมประพฤติธรรม สมควรแก่ธรรม ประพฤติชอบ ปฎิบัติชอบ และหยั่งลงมั่นต่อตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว ให้ได้ก้าวพ้นจากอบาย ทุคติ วินิบาต นรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย. สาธุ!

 4. Love Mydog says:

  คำว่าพระนี้คือสมมุติบัญญัติจารีต คำว่าโสดาบัน คือสมมุติอธบายอาการของ วิญญาณธาตุ ที่หลงสมมุติน้อยลง ละกระแสอารมณ์ หรือสังโยชนผ์ได้บางส่วน คือโกรธน้อย หลงน้อย โลภน้อย อยากน้อย แต่ยังเสพกามอยุ่ คือกิเลสยังมำร้ายตนเอง แต่ไม่ทำร้ายผู้อื่น พวกเราเหล่าวิญญานธาตุนี้ จึงต้องเสพว่าง เพื่อวิมุติ เพื่อสุญญตา จึงจะตัดกระแส สุข และทุกข์ อันเปนโลกีย โดยพิจรณาตวามว่างเป็นลักษณวงกลมรอบใบหน้าขณะหลับตามองใกล้ไกลหมุนลุกตาเปนวงกลมบ้าง บนล่างบ้าง สำรอกสมมุติทิ้ง โดยระลึกรุ้ว่าเราเปนกายในกายไร้รูปนาม ไม่มีร่างรุ้อยุ่กลางอากาศมี่กว้างใหย่ ไม่มีโลก จิตจึงจะรวมง่ายขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *