ข้อมูลของบทความนี้จะเกี่ยวกับปฐมเทศนา หากคุณกำลังมองหาเกี่ยวกับปฐมเทศนามาวิเคราะห์กับKoło Naukowe Systemów Komunikacyjnychในหัวข้อปฐมเทศนาในโพสต์ปฐมเทศนา | ท่านอัญญาโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน | ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร | อาสาฬหบูชา ๒๕๖๔นี้.

ท่านอัญญาโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์knsk.orgคุณสามารถเพิ่มเอกสารอื่น ๆ นอกเหนือจากปฐมเทศนาสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับคุณ ในหน้าKoło Naukowe Systemów Komunikacyjnych เราแจ้งให้คุณทราบด้วยเนื้อหาใหม่และถูกต้องทุกวัน, ด้วยความหวังว่าจะมอบคุณค่าที่ถูกต้องที่สุดให้กับผู้ใช้ ช่วยให้ผู้ใช้บันทึกข่าวออนไลน์แบบละเอียดที่สุด.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ปฐมเทศนา

#อาสาฬหบูชา #ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร #ทางสายกลาง #อริยสัจ เทศน์ครั้งแรก อัญญา โกณฑัญญะ บรรลุโสดาบัน ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ ข้อ ๑๓-๑๗ แนวปฏิบัติก่อนฟัง นั่งสมาธิครู่หนึ่ง หลังจากมีสมาธิดีแล้วให้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำธรรมะมาสู่จิตใจ เต็มใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจอย่างชัดเจน และได้สภาวะจิตที่ดีจริงๆ เมื่อสภาวะนั้นดี ให้สภาวะนั้นออกมาสู่ชีวิตจริง วีดิทัศน์ : 12:35 การปฏิบัติ : 25 นาที ——————— พระธรรมเทศนาครั้งแรกครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปป่าอิสิพัทธ์ มฤคทายวัน พาราณสี แล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสกับพระผู้มีพระภาคว่า ภิกษุสงฆ์ไม่ควรกินทางสายกลางสองทาง คือ เข้าไปพัวพันกับกามกามทั้งหลาย. และความเหน็ดเหนื่อยของทางสายกลาง อย่าเข้าใกล้สองคนนั้นให้มากที่สุด ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ เพื่อตรัสรู้ เพื่อปรินิพพาน ซึ่งเป็นอริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ ปัญญาถูกต้อง เจตนาถูกต้อง เจรจาถูกต้อง กระทำชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรพยายาม มีสติถูกต้อง มีสติถูกต้อง อริยสัจ ๔ ประการ คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย การพลัดพรากจากผู้เป็นที่รัก การไม่ปรารถนาสิ่งใดเป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อ ขันธ์ขันธ์ทั้ง ๕ เป็นทุกข์ อริยสัจแห่งทุกข์ กามตัณหา กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ทุกขนิโรธ ความจริงอันประเสริฐ ราคะที่ดับแล้ว. ไม่หลงเหลืออยู่ในมรรค คือ กิเลส สละ สละ ปล่อยวาง ไม่เกี่ยว ทุกขนิโรธะคะมินี ปฏิปทา อริยสัจ อริยมรรคมีองค์ ๘ ปัญญาชอบ เจตนาชอบ เจรจาชอบ กระทำชอบ เลี้ยงชีพชอบ ความเพียร สติถูก สติถูก อริยสัจ ๔ มี ๓ วัฏฏะ มี ๑๒ ประการ คือ สัจธรรมอันประเสริฐทุกประการที่ควรทราบ ได้กำหนดไว้แล้ว. สัจธรรมอันสูงส่งนี้ควรละทิ้ง สัจธรรมอันสูงส่งนี้ควรแสดงให้รู้ สัจจะธรรมอันประเสริฐนี้ ทุกขนิโรทกมินีควรเจริญและพัฒนา. ปัญญาเห็นจริงในอริยสัจสี่มีสามวัฏจักรและอาการทั้งสิบสองนี้ ยังไม่สมบูรณ์ดีเพียงไร? เราไม่สามารถยืนยันได้ว่า เป็นผู้รู้แจ้ง รู้แจ้ง อัศจรรย์ในโลกพร้อมทั้งเทวดาเทวดา มารพรหม พรหมโลก ในบรรดาสัตว์ทั้งหลาย พร้อมด้วยสมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย์ เมื่อเห็นปัญญาในอริยสัจ ๔ นี้แล้ว ๓ วัฏฏะ ๑๒ ประการนี้ ย่อมดับไปโดยสมบูรณ์ เราสามารถยืนยันได้ว่า ผู้ตรัสรู้ ตรัสรู้ อัศจรรย์ในโลกพร้อมกับเทวดา มาร พรหม หมู่สัตว์ ร่วมกับสมณพราหมณ์ เทวดา และมนุษย์. เวทมนตร์ของเราไม่กลับมา ชาตินี้เป็นภพใหม่ที่ดีที่สุดแล้ว และเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสสุภาษิตนี้ด้วยพระเนตรแห่งธรรมไม่มีฝุ่นไม่มีมลทิน ได้บังเกิดขึ้นแก่ท่านโกณฑัญญะว่า ย่อมมีบางอย่างเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ. สิ่งทั้งปวง มีความดับเป็นธรรมดาเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมจักร พระภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเปล่งเสียงอันดังว่า นั่นเป็นจักรธรรมอันวิเศษ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าให้ทำในป่าอิสิพัทธ์มฤคทายวัน พระนครพาราณสี ที่นักพรต พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครก็ตามในโลกไม่สามารถปฎิวัติได้ จตุมหาราชได้ยินเสียงทวยเทพยังคงเปล่งเสียงเทพดาวดึงส์ เทพดาวดึงส์ ได้ยินเสียงเทวดาชั้น ป.4 ยังคงเปล่งเสียงเทวดาแห่งยมราช … เทวดาระดับดุสิต … เทวดาแห่งนิมมานรดี… ของปารานิมิตวาสาวี … เทวดาที่นับอยู่ในพรหม ได้ยินเสียงเทวทูตแห่งปารนิมิตา วาสาวะติ พระองค์ยังตรัสต่อไปว่า นั่นเป็นธรรมจักรที่อัศจรรย์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าให้ทำในป่าอิสิพัทธ์มฤคทายวัน พระนครพาราณสี ที่นักพรต พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครก็ตามในโลกไม่สามารถปฏิวัติได้ อยู่ครู่หนึ่ง ก็มีเสียงดังขึ้นสู่พรหมโลก ด้วยเหตุนี้โลกทั้งหมื่นโลกจึงสั่นสะท้าน และแสงอันยิ่งใหญ่ที่นับไม่ถ้วนก็ยังไม่ปรากฏในโลก เกินอำนาจของเทวดา พระผู้มีพระภาคทรงอุทานว่า “ท่านพระโกณฑัญญะรู้แล้ว พระโกนธัญญะรู้แล้ว เหตุนั้น คำว่า อัญญาโกณฑัญญะ จึงได้ชื่อว่าเป็นพระโกณฑัญญะ ด้วยวิธีนี้ ———- กดติดตามมูลนิธิอุทยานธรรม – ——— มูลนิธิธรรมสวนะ Website : YouTube : SoundCloud : Facebook : Instagram : Twitter : Line@ : @uttayarndham or .

READ MORE  อ่านตัวเลขหลัก หน่วย สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน เป็นภาษาอังกฤษ | k หมายถึง หมื่นข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพที่เกี่ยวข้องบางส่วนพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับปฐมเทศนา

ปฐมเทศนา | ท่านอัญญาโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน | ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร | อาสาฬหบูชา ๒๕๖๔
ปฐมเทศนา | ท่านอัญญาโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน | ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร | อาสาฬหบูชา ๒๕๖๔

อาสาฬหบูชา ๒๕๖๔ คุณสามารถดูเนื้อหาเพิ่มเติมด้านล่าง

ดูข่าวเพิ่มเติมที่นี่

เนื้อหาเกี่ยวกับปฐมเทศนา

#ปฐมเทศนา #ทานอญญาโกณฑญญะบรรลโสดาบน #ธมมจกกปปวตตนสตร #อาสาฬหบชา #๒๕๖๔.

พระไตรปิฎก,ธรรมะ,ปฏิบัติธรรม,พระไตรปิฎกเสียง,มูลนิธิอุยานธรรม,อุทยานธรรม,Dharma,Religion.

ปฐมเทศนา | ท่านอัญญาโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน | ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร | อาสาฬหบูชา ๒๕๖๔.

READ MORE  011B+4300557+ท+การเขียนคำขวัญ+thaip4+dl57t1 | เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกาพย์ ยานี 11 เกี่ยว กับ ต้นไม้ที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

ปฐมเทศนา.

เราหวังว่าการแบ่งปันบางส่วนที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการอ่านปฐมเทศนาเนื้อหาของเรา

9 thoughts on “ปฐมเทศนา | ท่านอัญญาโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน | ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร | อาสาฬหบูชา ๒๕๖๔ | ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับปฐมเทศนาล่าสุด

 1. ยุวดี คําบึงกลาง says:

  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิกับรัตนะห้าผู้หาได้ยากในโลกนี้

 2. ยุวดี คําบึงกลาง says:

  ขอน้อบน้อมสักการะธรรมของตถาคต สัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลก รู้ทั่วทุกโลกธาตุ สาธุ สาธุ สาธุ เจ้าค่ะ

 3. Aumapa Cream says:

  นอนฟังแต่ธรรมะเจ้าคะล้อกดาวน์โควิตระบาดหนักมากได้แต่สวดมนตร์ภาวนาสาธุสาธุสาธุ

 4. ซ่อนกลิ่น กําจัดภัย says:

  น้อมกราบพุทธเจ้าด้วยเศียรเกล้า
  เจ้าค่ะ🙏🙏🙏 สาธุๆๆค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *