หัวข้อของบทความนี้จะเกี่ยวกับโล กะ วิทู แปล ว่า หากคุณกำลังมองหาโล กะ วิทู แปล ว่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อโล กะ วิทู แปล ว่าในโพสต์บทสวดมนต์ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ แปลไทย (สวนโมกข์) มีภาษาบาลี ตัวหนังสือใหญ่ ไหว้พระนี้.

ภาพรวมของเอกสารที่เกี่ยวข้องโล กะ วิทู แปล ว่าที่สมบูรณ์ที่สุดในบทสวดมนต์ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ แปลไทย (สวนโมกข์) มีภาษาบาลี ตัวหนังสือใหญ่ ไหว้พระ

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์KNSKคุณสามารถอัปเดตความรู้ของคุณนอกเหนือจากโล กะ วิทู แปล ว่าเพื่อรับความรู้ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ในหน้าKNSK เราอัปเดตข่าวสารใหม่และแม่นยำสำหรับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง, ด้วยความปรารถนาที่จะให้บริการเนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับคุณ ช่วยให้คุณอัพเดทข่าวสารออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว.

READ MORE  กลอนไว้อาลัยคุณพ่อ เรื่อง คุณพ่อของฉัน | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับคํา กลอน ไว้อาลัย พ่อที่สมบูรณ์ที่สุด

เนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโล กะ วิทู แปล ว่า

สรรเสริญพระพุทธเจ้า อิติปิ โส ภะวะ อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชชารณสัมปันโน สุกะ โลกวิฑุ อนุตฺตโร ปุริสะธัมสราฐ สัตถเทวมะนุสสนัง พุทโธ ภะคะวตี. สรรเสริญธรรมคุณ สวักขาโต ภะคะวา ธัมโม สันทิตฐิโก อากาลิโก เอหิปัสสิโก โอปนะยิโก ปัจจัตตัม เวททัปโป วิญุหิติ. การสรรเสริญพระสงฆ์สุปาฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปาติปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะยะปาฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สมาจิปาติปันโน ภะคะวะโต สะวะกะสังโฆ ยาดิดัง ชัตตารี ปุริสสา ยุคานิ อัตตา ปุริสะปุกกะละ สะกายฺยวตฺคฺโยะงะ อะฺตะ ปุริสะปุกกะวะติ สะกะโยะงะงะฺโยง พระธรรมและพระสงฆ์ เพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้า อิติปิ โส ภะคะวะ (เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคนั่นเอง) อรหัง (พระองค์อยู่ห่างไกลจากกิเลส) สัมมาสัมพุทธะ (พระองค์ตรัสรู้อย่างบริบูรณ์) วิชชาจรณสัมปันโน (เป็นผู้บรรลุแล้วโดยสมบูรณ์ ด้วยปัญญาและจรณะ) สุกะโต (ผู้ล่วงไปได้ด้วยดี) โลกวิฑุ (ผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง) อนุตตโร ปุริสะธัมสาราถี (ผู้ฝึกบุรุษผู้ควรแก่การฝึกฝนอย่างหาที่เปรียบมิได้) สัตถาเทวะ มนัสสนัง (ศาสดาของเทวดาและมนุษย์) พระพุทธเจ้า (ผู้รู้ตื่นขึ้น และยินดีในพระธรรม) ภควตี. ธรรมะสอนสัตว์ดังนี้:) การสรรเสริญพระธรรมคุณ สวักขาโต ภะคะวะ ธัมโม (ธรรมคือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว) สันทิตฐิโก (สิ่งที่ศึกษาและปฏิบัติ ดูเอง ) อกาลิโก ( เป็นสิ่งที่ทำได้ และเกิดผลไม่จำกัด) เอหิปัสสิโก (เป็นสิ่งที่ควรกล่าวแก่ผู้อื่นว่าควรมาดู) โอปนะยิโก (เป็นสิ่งที่ควรคำนับ) ปัจจัตตัง เวททับโบ วินยูหิติ. (เป็นสิ่งที่รู้อยู่แก่ใจ พึงรู้แต่เฉพาะตน บำเพ็ญเพียรแล้ว) อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ (พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า) ได้ปฏิบัติโดยตรงแล้ว) ยะยะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ (พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติเพื่อรู้จักพระธรรมเป็น อุสฺบันทิ จิปาฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ (สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ากลุ่มใดปฏิบัติถูกต้องแล้ว) ยะทิดัง (บุคคลเหล่านี้คือ ) จัตตาริ ปุริสสา ยุกานิ อัตตา ปุริสะปุกะละ (บุรุษสี่คู่) เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ (คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค) อะหุเนโย (ผู้สมควรบูชา) ปหุเนโยโย (ผู้ควรบูชาไว้เพื่อการต้อนรับ) ทัคคินีโย (ผู้สมควรได้รับพระธรรม) อัญชลี- กะรณีโย (ที่ประชาชนทั่วไปควรทำอัญชลี) อนุตตรรัง ปุณยเขตทังโลกา ศสาตี. (เป็นสนามบุญของโลก ไม่มีสนามบุญอื่นใดนอกจากต่อไปนี้ ) #สวดมนต์ #สวดมนต์ #สวดมนต์ตอนเช้าเรียกโชคลาภ #สวดมนต์ข้ามปี #สวดมนต์รัตนสูตร #สวดมนต์วันวิสาขบูชา #สวดมนต์ให้หาย โควิด #สวดมนต์ชินบัญชร #ฟังสวดมนต์ตอนเช้า #สวดมนต์รัตนสูตร #สวดมนต์ก่อนนอนเพื่อพุงชินบัญชร #สวดมนต์ก่อนนอน #สวดมนต์ก่อนนอน #สวดมนต์ของจักรพรรดิ #สวดมนต์ตอนเช้า #สวดมนต์ตอนเช้า #สวดมนต์ตอนเช้าแปลน้องป่าพง #สวดมนต์ ข้ามปีออนไลน์ #สวดมนต์จักรพรรดิ์ #สวดมนต์ก่อนนอนเสริมดวง #สวดมนต์ก่อนนอน แผ่เมตตา แผ่กุศล #สวดมนต์วันพระ .

READ MORE  มีความทุกข์ แรงกล้า ตอนใกล้ตาย ทำจิตอย่างไร จึงจะไปสุคติ? | เนื้อหาที่เกี่ยวข้องสุขคติ หรือ สุคติที่สมบูรณ์ที่สุด

ภาพถ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของโล กะ วิทู แปล ว่า

บทสวดมนต์ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ แปลไทย (สวนโมกข์) มีภาษาบาลี ตัวหนังสือใหญ่ ไหว้พระ
บทสวดมนต์ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ แปลไทย (สวนโมกข์) มีภาษาบาลี ตัวหนังสือใหญ่ ไหว้พระ

นอกจากการดูเนื้อหาของบทความนี้แล้ว บทสวดมนต์ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ แปลไทย (สวนโมกข์) มีภาษาบาลี ตัวหนังสือใหญ่ ไหว้พระ ติดตามบทความเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

READ MORE  บทอาขยาน “สามัคคีเภทคำฉันท์” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 | สังเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องบทอาขยานสามัคคีเภทคําฉันท์ที่ถูกต้องที่สุด

คลิกที่นี่

เนื้อหาเกี่ยวกับโล กะ วิทู แปล ว่า

#บทสวดมนต #อตป #โส #ภะคะวา #อะระหง #สมมาสมพทโธ #แปลไทย #สวนโมกข #มภาษาบาล #ตวหนงสอใหญ #ไหวพระ.

ทำวัตรเช้าแปล,ทำวัตรสวดมนต์แปล,สวดมนต์สวนโมกข์,สวดมนต์,บทสวดมนต์,สวดมนต์ตอนเช้าเรียกโชคลาภ,สวดมนต์ข้ามปี,สวดมนต์รัตนสูตร,สวดมนต์วันวิสาขบูชา,สวดมนต์ไล่โควิด,สวดมนต์ชินบัญชร,ฟังพระสวดมนต์ตอนเช้า,บทสวดมนต์รัตนสูตร,สวดมนต์ก่อนนอนพาหุงชินบัญชร,สวดมนต์ก่อนนอน,สวดมนต์ก่อนนอนพาหุง,บทสวดมนต์จักรพรรดิ์,บทสวดมนต์ตอนเช้า,บทสวดมนต์ไหว้พระตอนเช้า,สวดมนต์ทำวัตรเช้าแปลหนองป่าพง,สวดมนต์ข้ามปีออนไลน์,บทสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิ์,บทสวดมนต์ก่อนนอนเสริมโชคลาภ,บทสวดมนต์ก่อนนอนแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศล,สวดมนต์วันพระ.

บทสวดมนต์ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ แปลไทย (สวนโมกข์) มีภาษาบาลี ตัวหนังสือใหญ่ ไหว้พระ.

โล กะ วิทู แปล ว่า.

เราหวังว่าคุณค่าที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณที่ติดตามโล กะ วิทู แปล ว่าข้อมูล

11 thoughts on “บทสวดมนต์ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ แปลไทย (สวนโมกข์) มีภาษาบาลี ตัวหนังสือใหญ่ ไหว้พระ | ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับโล กะ วิทู แปล ว่า

  1. วพ ศรีจันทร์ says:

    สวดมนต์แปลมันดีที่เราได้เข้าใจในความหมายดีกว่าท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองดีมากค่ะสาธุ

  2. พงศักดิ์ สังข์อร่าม says:

    บทสวดมนต์แต่มีโฆษณาโป๊ความศรัทธาก็เสือกนะครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *