หัวข้อของบทความนี้จะเกี่ยวกับขันธปริตร หากคุณกำลังมองหาเกี่ยวกับขันธปริตรมาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อขันธปริตรกับKNSKในโพสต์บทสวดมนต์ วิรูปักเข | ขันธะปะริตตะคาถา | สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโตนี้.

สังเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องขันธปริตรที่ถูกต้องที่สุดในบทสวดมนต์ วิรูปักเข

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์KNSKคุณสามารถอัปเดตความรู้ของคุณนอกเหนือจากขันธปริตรเพื่อรับความรู้ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ที่เพจKNSK เราอัปเดตข้อมูลใหม่และถูกต้องสำหรับผู้ใช้เสมอ, ด้วยความหวังที่จะมีส่วนร่วมในข้อมูลที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับคุณ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลออนไลน์ที่สมบูรณ์ที่สุด.

การแบ่งปันบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ขันธปริตร

Chant by Phra Songwut Thirajitto “..Prayer Wirupakke (Khanthaparittakata) Wirupakkehi Mettang Mettang Erapathehi Me Chapayapu Ttehi mettam mettam kanha kotamagehi ca apadakehi mettam mettam dipadakehi me catuppadehi mettam mettam Bahuppadehi me ma mang apathago hing si ma mang hingsi Tipadako ma mang caduppato hing si ma มัง ฮิงสี บะหัปปะโต ซับ เป สัตตา สัปปะ ปะนะ สัปปะ ภุตา จ เกวาลา สัปปะ ปะตรานี ปัสสันตุ มะ กินจิ ปาปามะกามะ อัปปะมะโน พุโธ อัปมะโน ธัมโม อัปมะโน สัง โฆ ปามะนวันตานี กฺมณะวันตานี กฺมณะวันตานี กฺมณี อะหิ วิชฺตฺมนฺปุสฺตฺปุสฺตฺตํ อุนฺตฺปติ อุนฺมะโน สังฆะ ปามะนวันตานี สปณี อะหิ วิชฺจฺมนฺปุสฺตํ อุนฺตฺปติ อุนฺมะโน สรฺ ปามะนวันตนี ประวัติการสวดขันธปริต (วิรุปักเคหิ เม) สำหรับประวัติพระปริตรนี้มีอยู่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันสาวัตถีภิกษุถูกงูกัด พระภิกษุสงฆ์จึงแจ้งเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระภิกษุดังกล่าวถูกงูกัดเพราะไม่เมตตางูทั้งสี่ตระกูล คือ งูตระกูลวิรุภักษ์ งูเอรราบตระกูลงูชพยาบุตรและตระกูลงูกัณหาคมโดมและสอนให้แสดงความเมตตาต่องูเหล่านั้นซึ่งเป็นคาถาของคันฑาปริต [2]

เนื้อหาในอหิสูตรหรืออหิราชสูตรกล่าวถึงที่มาของขันธปริตว่า สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วัดเชตวัน อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถีนั้น ขณะนั้นพระภิกษุรูปหนึ่งในเมืองสาวัตถีถูกงูกัด สมัยนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคที่เมืองสาวัตถีถูกงูกัดกิน ครั้นสิ้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุผู้นั้นคงไม่แพร่ระบาด เมตตาต่อพญานาคสี่ตระกูล ดังนั้นหากนางได้แผ่เมตตาไปยังตระกูลงูทั้งสี่ นางคงไม่ถูกงูกัดทุกครั้ง คือตระกูลวิรูปคา, ตระกูลเอระปะถ, ตระกูลฉพยบุตร, ตระกูลกันหะโคตมก ๑, ตระกูลพญานาค, ที่พระภิกษุจะไม่แสดงความเมตตา. ใจไปอยู่ในสกุลงู 4 ชนิดนี้อย่างแน่นอน หากคุณแสดงความเมตตาต่อกลุ่มงู 4 ตัวนี้ คุณจะไม่ถูกงูกัดทุกครั้ง ดูพระภิกษุ เรายอมให้พระสงฆ์แผ่เมตตาให้ตระกูลงูทั้ง ๔ ชนิดนี้ เพื่อป้องกันตน ป้องกันตน ป้องกันตน. ….คันธะปริตเป็นส่วนหนึ่งของอาหิราชสูตร บทว่าด้วยพระสูตรที่กล่าวถึงพญานาคสี่ตัวหรือเรียกย่อว่าขันฑาปริตว่าขันฑปริฤต บทสวดเพียงคาถาหรือกวีตอนท้ายอาหิราชสูตร เนื้อหาในพระไตรปิฎกมีอยู่ อังคุตตรนิกาย จตุกกะนิบาต (ตง. จตุก. 21.67.83) และในพระวินัยปิฎกจุฬาลักษณ์ (วิ. ๗.๒๕๑.๘) และยังพบในชาดกอีกด้วย ทุกนิพัทธ์ (คู.ช. 27.105.56) [1]

“ตำนานและตำนาน” (ปกติคำว่า ตำนาน หมายถึง เรื่องที่เล่าขานกันมาช้านาน แต่ในที่นี้ เรียกว่า ตำนาน ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการล้อเล่น มาจากคำว่า ตาล ใน ภาษาบาลีที่มีความหมายว่าต่อต้านหรือปกป้อง เช่นเดียวกับคำว่า Parita หรืออาจหมายถึงตำนานที่เป็นที่มาของแต่ละพระสูตร) ​​เกิดขึ้นครั้งแรกในลังการาว ๆ 500 ปีก่อนคริสตกาล ” ” จงธรรมะ. พระพุทธเจ้า. ..มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ธรรมะ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ สวดมนต์ในพระพุทธศาสนาเพื่อบูชาองค์พระพุทธคุณเจ้าภิกษุสงฆ์เพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนา บริษัท ของชาวพุทธต่อไป ..ในช่องขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างผลงานภาพสำหรับ จัดทำวิดีโอโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด “จัดทำและแจกจ่ายเพื่อความเป็นธรรม..ไม่จำหน่ายหรือชดเชยใดๆ”
[จัดตั้งช่องธรรมะโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต] .

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเกี่ยวกับขันธปริตร

บทสวดมนต์ วิรูปักเข | ขันธะปะริตตะคาถา | สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต

สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

รับชมเพิ่มเติมได้ที่นี่

เนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับขันธปริตร

#บทสวดมนต #วรปกเข #ขนธะปะรตตะคาถา #สวดโดย #พระทรงวฒ #ถรจตโต.

บทสวดมนต์. พระสูตร พระปริตร [ช่องธรรมะ พระพุทธศาสนา],บทสวดมนต์ วิรูปักเข (ขันธะปะริตตะคาถา),สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต.

บทสวดมนต์ วิรูปักเข | ขันธะปะริตตะคาถา | สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต.

ขันธปริตร.

เราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการอ่านบทความของเราเกี่ยวกับขันธปริตร

21 thoughts on “บทสวดมนต์ วิรูปักเข | ขันธะปะริตตะคาถา | สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต | ขันธปริตรเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่สมบูรณ์ที่สุด

 1. พระธรรมคําสอน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า says:

  ..บทสวดมนต์ วิรูปักเข (ขันธะปะริตตะคาถา)

  วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม

  ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

  อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

  จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

  มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

  มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

  สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

  สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

  อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ

  ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที

  อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา

  ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง

  สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

  "ความเป็นมาของบทสวด ขันธปริตร (วิรูปักเขหิ เม)

  สำหรับประวัติของพระปริตรนี้มีอยู่ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวัน กรุงสาวัตถี มีภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัด เหล่าภิกษุจึงได้กราบทูลเรื่องนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า ที่ภิกษุดังกล่าวถูกงูกัดเพราะไม่ได้แผ่เมตตาแก่พญางูทั้ง 4 ตระกูล คืองูตระกูลวิรูปักษ์ งูตระกูลเอราบถ งูตระกูลฉัพยาบุตร และงูตระกูลกัณหาโคมดม แล้วตรัสสอนให้แผ่เมตตางูทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่งก็คือคาถาขันธปริตรนั่นเอง [2]

  เนื้อความในอหิสูตร หรืออหิราชสูตรกล่าวถึงที่มาของขันธปริตร ไว้ดังนี้

  สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งในกรุงสาวัตถีถูกงูกัด ทำกาละแล้ว ครั้งนั้นแล ภิกษุเป็นอันมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุรูปหนึ่งในเมืองสาวัตถีนี้ถูกงูกัด ทำกาละแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นชะรอยจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้ง 4 เป็นแน่ ก็ถ้าเธอพึงแผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้ง 4 ไซร้ เธอก็ไม่พึงถูกงูกัดทำกาละ ตระกูลพญางู 4เป็นไฉน คือ ตระกูลพญางูชื่อวิรูปักขะ 1 ตระกูลพญางูชื่อเอราปถะ 1 ตระกูลพญางูชื่อฉัพยาปุตตะ 1 ตระกูลพญางูชื่อกัณหาโคตมกะ 1 ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นชะรอยจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางู 4 จำพวกนี้เป็นแน่ ก็ถ้าเธอพึงแผ่เมตตาไปยังตระกูลพญางูทั้ง 4 นี้ไซร้ เธอก็ไม่พึงถูกงูกัดทำกาละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางู 4 จำพวกนี้เพื่อคุ้มครองตน เพื่อรักษาตน เพื่อป้องกันตน

  ….ขันธปริตรเป็นส่วนหนึ่งของอหิราชสูตร บทว่าด้วยพระสูตรที่กล่าวถึง พญางูทั้ง 4 สกุล หรือ เรียกย่อว่า ขันธปริตต์เพียงแต่ว่า ขันธปริตร สวดเฉพาะคาถา หรือบทกวีท้ายอหิราชสูตร โดยเนื้อหาในพระไตรปิฎกอยู่ในอังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (อง. จตุกฺก. 21.67.83) และในพระวินัยปิฎก จูฬวรรค (วิ. จูฬ. 7.251.8) อีกทั้งยังพบในชาดก ทุกนิบาต (ขุ. ชา. 27.105.56) [1]

 2. Varin Saiyason says:

  สาธุสาธุสาธุค่ะพ่อปู่ราคาแม่นาคา🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹😇😇😇🙏🙏🙏😘😘😘💰💰💰💶💶💴💵💵🍍🍊👩‍❤️‍👨😇😇😇🤍🤍🤍🙏🙏🙏

 3. พล says:

  เธอรักและทั้งหลงและทั้งรักทั้งตั้งตัวไม่ทันและก็อดใจใว้ไม่ไหวรีบมาหาฉัน💖🌎🌹🌹🌹💖🌹🌹🌹🌹💝💕💝💓🌹🌹💝🌹🌹💝💕💝💓🌹🌹💝💗💗💖💖💖💖💖❤🌹🌹💝💕💝🌹🌹💝🌹🌹เธอรักฉันๆๆๆๆๆๆๆๆรักๆๆๆๆๆๆๆๆรักๆๆๆๆๆกระผม.ฉันเป็นมหาเศรษฐีห้าหมื่นล้านๆๆๆ฿,&¢€£เศรษฐีวา มหาเศรษฐีวา ราชทานวาฯลฯ.🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹ดูแพงหล่อเท่นะครับผม🌹จากฟ้าศรีวิไล🌹💖เทพบุตรรูปงามหล่อมากมายครับผม💖รถGTRR36มาเป็นของผมขณะนี้เพี๊ยงๆๆๆสาธุๆๆ

 4. I Am Manit I Love Livepool says:

  ความสุข คือ ความสุข
  ความทุกข์ คือ ความทุกข์
  เทพ คือ เทพ
  อสูร คือ อสูร
  ไม่เคยเปลี่ยนไปได้เลยแม้เพียงเสี้ยว

 5. กชนิภา โทนสูงเนิน says:

  ลูกมีเรื่องทุกข์ใจเต็มไปด้วยความกังวล ขอมาพึ่งใบบุญให้ท่านคุ้มครองหนูด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

 6. Gee Phone says:

  🙏สาธุเสียงผู้สวดไพเราะจับใจฟังแล้วมโนภาพเห็นแบบชัดเจนมากๆค่ะ🙏

 7. เชิดหน้า ชูตา says:

  สาธุ ให้พยานาคราชทุกตัวตนมีแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยพกคทรัพย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *