เนื้อหาของบทความนี้จะเกี่ยวกับบทสวดเมตตากรณียสูตร หากคุณกำลังมองหาเกี่ยวกับบทสวดเมตตากรณียสูตรมาสำรวจกันกับknsk.orgในหัวข้อบทสวดเมตตากรณียสูตรในโพสต์บทสวดกรณียเมตตสูตร.."ฉบับฝึกท่องจำ Karaniya Metta Suttaนี้.

Table of Contents

สังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทสวดเมตตากรณียสูตรในบทสวดกรณียเมตตสูตร.."ฉบับฝึกท่องจำ Karaniya Metta Suttaที่สมบูรณ์ที่สุด

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์KNSKคุณสามารถเพิ่มข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากบทสวดเมตตากรณียสูตรเพื่อรับความรู้เพิ่มคุณค่าให้กับคุณ ในหน้าKoło Naukowe Systemów Komunikacyjnych เราอัปเดตข่าวสารใหม่และแม่นยำสำหรับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง, ด้วยความหวังว่าจะได้ให้บริการข้อมูลที่ละเอียดที่สุดแก่ผู้ใช้ ช่วยให้คุณเพิ่มข่าวทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างละเอียดที่สุด.

READ MORE  รายชื่อ 7 วรรณกรรมคลาสสิกที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่บทสวดเมตตากรณียสูตร

บทสวดโดยพระทรงวุฒิ ถิรจิตโต บทสวดกรณียาเมตตาสูตร..”ฉบับฝึกการท่องจำการานิยะเมตตาสูตร”.

ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่บทสวดเมตตากรณียสูตร

บทสวดกรณียเมตตสูตร.."ฉบับฝึกท่องจำ Karaniya Metta Sutta

นอกจากอ่านข่าวเกี่ยวกับบทความนี้แล้ว บทสวดกรณียเมตตสูตร.."ฉบับฝึกท่องจำ Karaniya Metta Sutta คุณสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลใหม่เพิ่มเติม

คำหลักที่เกี่ยวข้องกับบทสวดเมตตากรณียสูตร

#บทสวดกรณยเมตตสตรquotฉบบฝกทองจำ #Karaniya #Metta #Sutta.

READ MORE  พระรณชัยให้พร. อายุ วัณโน. สุขัง. พลัง. มี่เเ | อายุวันโน สุขังพลังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องล่าสุดทั้งหมด

บทสวดกรณียเมตตสูตร..แบบฝึกท่องจำ,สวดโดย พระทรงวุฒิ ถิรจิตฺโต,พระพุทธมนต์,Karaniya Metta Sutta.

บทสวดกรณียเมตตสูตร.."ฉบับฝึกท่องจำ Karaniya Metta Sutta.

บทสวดเมตตากรณียสูตร.

เราหวังว่าข้อมูลบางส่วนที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับบทสวดเมตตากรณียสูตรของเรา

12 thoughts on “บทสวดกรณียเมตตสูตร.."ฉบับฝึกท่องจำ Karaniya Metta Sutta | ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบทสวดเมตตากรณียสูตรที่สมบูรณ์ที่สุด

 1. พระพุทธมนต์ says:

  ประวัติความเป็นมา ..บทสวดมนต์ กรณียเมตตสูตร

  ..ในคัมภีร์ปรมัตถโชติกา อรรถกถาอธิบายความในขุททกปาฐะ ได้อธิบายไว้ว่า

  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพระสูตรนี้ที่สาวัตถี เพื่อให้บรรดาพระภิกษุได้เจริญเมตตาเพื่อยังความร่มเย็น

  เป็นสุข และเพื่อความเป็นมิตรต่อสัตว์ทั้งหลาย มิให้เบียดเบียนกัน

  โดยที่มาของพระสูตรเกิดขึ้นเมื่อพระ ภิกษุ ประมาณ 500 รูป ได้เรียน กรรมฐาน จากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  จากนั้นได้เดินทางไปแสวงหาเสนาสนะที่เป็นสัปปายะ สุดท้ายพระภิกษุทั้งหมดได้บำเพ็ญพระกรรมฐานอยู่ตามโคนไม้ ณ

  ป่าหิมวันต์ ในปัจจันตประเทศ

  อย่างไรก็ตาม บรรดาา รุกขเทวดา และเทพยดาที่สถิตอยู่ตามต้นไม้ ต่างต้องลงมาจากวิมานของตน

  เนื่องจากบรรดาพระภิกษุได้กระทำความเพียรอยู่ ณ โคนต้นไม้ เมื่อได้รับความลำบาก

  และคิดว่าพระภิกษุเหล่านี้ต้องกระทำความเพียรตลอดพรรษาไม่อาจจะไปที่ไหนได้อีก

  จะยังความลำบากให้แก่พวกตนและลุกหลานของตนอีกยาวนาน บรรดารุกขเทวดาและเทพยดาในถิ่นนั้น

  จึงรวมตัวกันแสดงอาการอันน่ากลัว แล้วหลอก เพื่อขับไล่พระภิกษุเหล่านั้น

  พระภิกษุเหล่านั้นได้รับความลำบากกายลำบากใจอย่างยิ่งที่ถูกบรรดารุกขเทวดาและเทพยดาจำแลงกายหลอกหลอนตน

  จนไม่อาจบำเพ็ญเพียรเจริญพระกรรมฐานได้ ต่อมาจึงพากันเดินทางไปยังนครสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  พระพุทธองค์ทรงสดับเรื่องราวแล้ว ทรงมีพระดำรัสให้ภิกษุทั้งหลายกลับไปเจริญพระกรรมฐานยังสถานที่แห่งเดิม

  แล้วจึงทรงตรัสเมตตสูตร เพื่อให้ภิกษุทั้ง 500 รูปได้เจริญเมตตาโปรดรุกขเทวดาเทพยดาทั้งหลาย ให้หยุดจองเวรเสีย

  …บทสวดกรณียเมตตสูตร (กะระณียะเมตตะสุตตัง)

  กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ

  สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี

  สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ

  สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ

  นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง

  สุขิโน วา เขมิโน โหตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

  เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา

  ทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา

  ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร

  ภูตา วา สัมภะเวสี วา สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

  นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ

  พยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ

  มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข

  เอวัมปิ สัพพะภุเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

  เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

  อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง

  ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ

  เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ

  ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน

  กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติฯ

 2. buyaporn การทานนมผึ้งมีประโยชน์หรือว่าอันตราย buyaporn says:

  สาธุน้อมกราบโมทนาบุญ สาธุสาธุ อนุโมทามิ

 3. Suwajana Musikanan says:

  ได้ฝึกสวด จาก คลิปนี้เลยค่ะ ขออนุโมทนาบุญ ในธรรมทาน และขอบคุณผู้จัดทำ ด้วยนะคะ ❤️🙏🏻❤️

 4. พระพุทธมนต์ says:

  "ดูก่อน อุปกะ ความทุกข์ทั้งมวลมีมูลรากมาจากตัณหาอุปาทาน ความทะยานอยากดิ้นรน และความยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นเราเป็นของเรา รวมถึงความเพลินใจในอารมณ์ต่างๆ สิ่งที่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นตนเป็นของตนจะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้นั้น เป็นไม่มีหาไม่ได้ในโลกนี้

  เมื่อใดบุคคลมาเห็นสักแต่ว่าได้เห็น ฟังสักแต่ว่าได้ฟัง รู้สักแต่ว่าได้รู้ เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ สักแต่ว่าเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่หลงใหลพัวพันมัวเมา เมื่อนั้นจิตก็จะว่างจากการยึดถือต่างๆ ปลอดโปร่ง แจ่มใส เบิกบานอยู่

  ดูก่อน อุปกะ เธอจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่า มีสติอยู่ทุกเมื่อ ถอนอัตตานุทิฏฐิ คือความยึดมั่น ถือมั่นเรื่องตัวตนเสียด้วยประการฉะนี้ เธอจะเบาสบายคลายทุกข์ คลายกังวล ไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวมตนอยู่ในธรรม"

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *