หมวดหมู่ของบทความนี้จะเกี่ยวกับอกาลิโก แปลว่า หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอกาลิโก แปลว่ามาถอดรหัสหัวข้ออกาลิโก แปลว่าในโพสต์คำพูดเป็นอกาลิโก , เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี..กฎธรรมชาติ , ทิ้งอารมณ์ อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนี้.

สังเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องอกาลิโก แปลว่าที่ถูกต้องที่สุดในคำพูดเป็นอกาลิโก , เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี..กฎธรรมชาติ , ทิ้งอารมณ์ อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์knsk.orgคุณสามารถอัปเดตความรู้อื่น ๆ นอกเหนือจากอกาลิโก แปลว่าสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ที่เพจKoło Naukowe Systemów Komunikacyjnych เราอัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ ที่ถูกต้องให้คุณทุกวัน, เราหวังว่าจะให้บริการคุณด้วยข้อมูลที่ละเอียดที่สุด ช่วยให้คุณอัพเดทข่าวสารออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว.

แชร์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออกาลิโก แปลว่า

#พระพุทธวจนะ #กฎธรรมชาติ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมีเพราะเหตุแห่งสิ่งนี้ จึงเกิดสิ่งนี้ในเมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนั้นไม่มีเพราะความดับแห่งสิ่งนี้ ความดับนี้ กฎธรรมชาติ อิมาศมิง สติ อิตัง โหติ ; เมื่อสิ่งนี้ “มี” สิ่งนี้ ย่อมมี อิมาสุปปะ อิตัม อุปปัจจติ; เพราะเหตุนี้เอง อิมาศมิง อะสะติ อิตัง นา โหติ จึงเกิดอย่างนี้ เมื่อสิ่งนี้ “ไม่มี” สิ่งนี้ ก็ไม่มี อิมัสสะ นิโรธ อิตัม นิรุชชาติ เพราะความดับของสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป — หมวดพุทธวจนะ-ธรรม เล่มที่ ๙ พุทธวจนปัญญาปฐมธรรม หน้า 79 — พระไตรปิฎก (ฉบับภาษาไทย) เล่มที่ ๑๖ สุตตันตปิฎกสันยุตนิกาย นิทาน วรรค หน้า 68-69 ข้อ 154 —- – ——————— เขาจดจ่อกับทุกคำพูด ดังนั้นอย่าทำผิดพลาด Acquives! คือตัวเราแต่เดิมตั้งแต่ต้นการแสดงจนคำพูดสุดท้ายที่จะสถาปนาจิตไว้ในสัมมาทิฏฐิ นิมิตที่อยู่ภายในอย่างแท้จริง ทำให้จิตคงอยู่ รักษาจิตให้มั่นคง ให้จิตเป็นเอกพจน์ดังที่เราทุกคนมี ได้ยินมาว่าเราทำเป็นประจำ พระสงฆ์ไม่ตรงกัน! นับแต่คืนที่พระตถาคตตรัสรู้ปรินิพพาน จนถึงคืนที่พระตถาคตปรินิพพานปรินิพพานตลอดเวลา ถ้อยคำใดที่ตถาคตสั่งสอน สอน และกล่าว ถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่มีการโต้แย้งในทางอื่น #คำพูดแต่ละคำคือ Agalico ซึ่งถูกต้องและเป็นความจริง พระไม่จำกัดเวลา! พวกเจ้าคือบรรดาผู้ที่เรานำโดยธรรมะนี้ อันเป็นธรรมที่บุคคลพึงเห็นได้ด้วยตนเอง (สันทิฏฐิโก) ธรรมที่ให้ผลไม่จำกัด (อกะลิโก) ธรรมที่ควรเรียกว่า (เอหิปัสสิโก) ควรน้อมกาย (โอปอนยิโก) ซึ่งผู้มีสติสัมปชัญญะ รู้ได้ด้วยตัวเขาเองเท่านั้น (ปัจจัตตัง เวทบาโบ วินนุฮี) –พระพุทธเจ้า. หมวดโวจนะ-ธรรมะ เล่ม 9 พุทธวจนะ ปฐมธรรม หน้า 248-249 ————————– ความสามารถในการปล่อยอารมณ์ เร็วเข้า พระอานนท์ ธรรมวินัยขั้นสูงสุดในพระวินัย เป็นอย่างไร ? เมื่อเห็นภาพด้วยตาที่ชอบใจก็บังเกิด ความไม่พอใจก็บังเกิด ชอบและไม่ชอบเกิดขึ้น ภิกษุย่อมรู้ชัดว่า ตัณหาที่เกิดแล้วเกิดโทมนัสนั้นเกิด ความชอบ ไม่ชอบที่เกิดแก่เราแล้ว เป็นของประดับ เป็นของหยาบ มีอยู่ เกิดแล้ว. ยังมีบางอย่างที่ละเอียดอ่อนและประณีต นั่นคือ ความใจเย็น กิเลสที่เกิดขึ้นแล้ว กิเลสที่เกิดแล้วชอบ ไม่ชอบที่เกิดแล้วดับไป แต่อุเบกขายังคงมีอยู่ พระอานนท์ชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบใจ. ที่บังเกิดกับพระภิกษุนั้น ก็จะล่วงไปอย่างชายกระพริบตา ส่วนความอุเบกขายังคงมีอยู่ พระอานนท์ นี่แหละที่เราเรียกว่าการทำสมาธิแบบอินทรีย์ขั้นสูงสุดในวินัยอันสูงส่งในกรณีของรูปที่ตรัสรู้ด้วยตา อานนท์อื่น เมื่อภิกษุได้ยินเสียงด้วยหู ความยินดีก็บังเกิด ไม่ชอบก็เกิด ไม่ชอบก็เกิด ภิกษุย่อมรู้ชัดว่า ตัณหาที่เกิดแล้วเกิดโทมนัสนั้นเกิด ความชอบ ไม่ชอบที่เกิดแก่เราแล้ว เป็นของประดับ เป็นของหยาบ มีอยู่ เกิดแล้ว. ยังมีบางอย่างที่ละเอียดอ่อนและประณีต นั่นคือ ความใจเย็น กิเลสที่เกิดขึ้นแล้ว กิเลสที่เกิดแล้วชอบ ไม่ชอบที่เกิดแล้วดับไป แต่อุเบกขายังคงมีอยู่ พระอานนท์ชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบใจ. ซึ่งเกิดขึ้นกับพระภิกษุนั้น ก็จะดับเร็วพอๆ กับคนมีแรงสะบัดนิ้วออกอย่างไม่ลำบาก ส่วนความอุเบกขายังคงมีอยู่ พระอานนท์ นี่แหละที่เราเรียกว่า การทำสมาธิแบบอินทรีย์ที่ดีที่สุด ในวิชาอันสูงส่ง ในกรณีของเสียงที่ตรัสรู้ด้วยหู พระอานนท์อีกองค์หนึ่ง เมื่อภิกษุได้ดมกลิ่นจมูกก็บังเกิด ความไม่พอใจก็บังเกิด. ชอบและไม่ชอบเกิดขึ้น ภิกษุย่อมรู้ชัดว่า ตัณหาที่เกิดแล้วเกิดโทมนัสนั้นเกิด ความชอบ ไม่ชอบที่เกิดแก่เราแล้ว เป็นของประดับ เป็นของหยาบ มีอยู่ เกิดแล้ว. ยังมีบางอย่างที่ละเอียดอ่อนและประณีต นั่นคือ ความใจเย็น กิเลสที่เกิดขึ้นแล้ว กิเลสที่เกิดแล้วชอบ ไม่ชอบที่เกิดแล้วดับไป แต่อุเบกขายังคงมีอยู่ พระอานนท์ชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบใจ. ที่เกิดกับพระภิกษุนั้น ไม่นานก็จะดับไปเหมือนหยาดน้ำกลิ้งบนใบบัวลาดเอียง จะไม่ติดอยู่ในที่ที่หมุนไปสักนิด ส่วนความใจเย็นยังคงมีอยู่ พระอานนท์ นี่แหละที่เราเรียกว่า การทำสมาธิแบบอินทรีย์ที่ดีที่สุดในวินัยอันสูงส่ง ในกรณีของกลิ่นที่ตรัสรู้ทางจมูก … — หมวดพุทธวจนะ-ธรรม เล่ม ๑๕ พุทธวจานสมถะ วิปัสสนา หน้า 551-553 ————————– ร่วมบุญ สนับสนุนโดยตรงจากวัดหน้าป่าพง (เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ฟัง) บัญชี ณ วัดหน้าป่าพง ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 318-246-1756 มูลนิธิพุทธคต ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 318-247-4610 – ———- ————— ทำบุญสนับสนุนช่องพระนิพพาน ฝากแชร์วีดีโอหรือ “อย่ากดข้ามโฆษณา” (บ้าง) ^^🙏🏻😊 หรือจะกดแชร์ผ่านระบบสมาชิก เพจ Facebook ช่อง YouTube .

READ MORE  คำประพันธ์กลอนสุภาพ - สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.6 | ข้อมูลที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมดเกี่ยวกับกลอน แปด 5 บท

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของอกาลิโก แปลว่า

คำพูดเป็นอกาลิโก , เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี..กฎธรรมชาติ , ทิ้งอารมณ์ อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ
คำพูดเป็นอกาลิโก , เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี..กฎธรรมชาติ , ทิ้งอารมณ์ อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ

นอกจากการอ่านข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้ คำพูดเป็นอกาลิโก , เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี..กฎธรรมชาติ , ทิ้งอารมณ์ อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ คุณสามารถค้นหาเนื้อหาเพิ่มเติมด้านล่าง

ดูเพิ่มเติมที่นี่

บางแท็กที่เกี่ยวข้องกับอกาลิโก แปลว่า

#คำพดเปนอกาลโก #เมอสงนม #สงนยอมมกฎธรรมชาต #ทงอารมณ #อนทรยภาวนาชนเลศ.

READ MORE  เปิดตำนานสุดลึกลับของป่าหิมพานต์ (The Legend of Himmapan forest) | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับสัตว์ในป่าหิมพานต์ล่าสุด

พุทธวจน,ทางนิพพาน,TangNibbana,ฟังธรรมพุทธวจน,วัดนาป่าพง,อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ,เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี,เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี,ทุกคำพูดเป็นอกาลิโก,คำพูดเป็นอกาลิโก คือ ถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดกาลเวลา,ระงับความโกรธ,หยุดความโกรธ ยุติความเกลียด,เกิดดับในกายและจิต.

คำพูดเป็นอกาลิโก , เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี..กฎธรรมชาติ , ทิ้งอารมณ์ อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ.

อกาลิโก แปลว่า.

หวังว่าค่านิยมบางอย่างที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณที่ติดตามอกาลิโก แปลว่าข่าวของเรา

READ MORE  EP. 1 กาพย์ยานี 11 ดอกไม้วัยเกษียณ | สรุปข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับกาพย์ ยานี 11 ดอกไม้ 2 บท

26 thoughts on “คำพูดเป็นอกาลิโก , เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี..กฎธรรมชาติ , ทิ้งอารมณ์ อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ | สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องอกาลิโก แปลว่าที่มีรายละเอียดมากที่สุด

 1. วศินต์ การุณมรรคผล says:

  สาธุในการถามและขอบพระคุณที่พระอาจารย์ได้ขยายธรรมให้ได้เข้าใจในธรรมของพระตถาคต

 2. วันเพ็ญ จันทร์เหลือง says:

  กราบ​นมัสการ​พระ​อาจารย์​ผู้​มี​อุปการะคุณ​มาก​เจ้า​ค่ะ​สาธุ​ๆ​ๆ​ค่ะ​

 3. Immorfal Channel says:

  คาวมจริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีวันตาย เป็นอมตะ ยังมีอยู่จริงสามารถพิสุทธิ์ได้เห็นได้ คืออะไรครับ

 4. นายสุดใจ ชูพุทธพงษ์ says:

  กราบนมัสการครับท่านสมณสากยปุตติยะ
  บุคคลผู้มีอุปการะมากต่อบุคคล
  ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน
  เลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคต
  ถึงที่สุดโดยส่วนเดียว
  เราเป็นบุตร เป็นโอรส เกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า เกิดโดยธรรม เนรมิตโดยธรรม เป็นทายาทโดยธรรม-ปา.ที.๑๑/๙๑/๕๕.

 5. Tongsan shumdawong says:

  กราบนมัสการพระอาจารย์คึกฤทธิ์เจ้าค่ะ🙏🙏🙏อนุโมทนาบุญด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ

 6. พิทญา ผ่านเมือง says:

  กราบ นะค้ะ กราบ ความรู้ ของพระอาจารย์ นะค่ะ ความเข้าใจเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะค้ะกราบ นะคร้า สุดๆความเข้าใจดีจัง นั้งฟังเป็นบุญนักนะค่ะ
  ขอจำไว้ค้ะ สาธุเจ้า ผู้ที่จัดสรรค์ ข้อลูมธรรมจ๊ะ หิทญาค้ะ

 7. สุนีย์ ตฤษณาเจริญ says:

  ไม่เคยฟังธรรมที่ใหนแล้วเข้าใจง่ายดายเช่นนี้ สาธุสาธุสาธุ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *