Rys. 5b. Wariant W2 – propozycja wprowadzenia tzw. żółtych pól w Krakowie. Przedstawione na przykładzie skrzyżowania ul. Wrocławskiej z Prądnicką. Wymiary podano w [m].

Rys. 5b. Wariant W2 – propozycja wprowadzenia tzw. żółtych pól w Krakowie. Przedstawione na przykładzie skrzyżowania ul. Wrocławskiej z Prądnicką. Wymiary podano w [m].

Rys. 5b. Wariant W2 – propozycja wprowadzenia tzw. żółtych pól w Krakowie. Przedstawione na przykładzie skrzyżowania ul. Wrocławskiej z Prądnicką. Wymiary podano w [m].