Rys. 5a. Wariant W2 – propozycja wprowadzenia tzw. czerwonych pól w Krakowie. Przedstawione na przykładzie Pl. Inwalidów. Wymiary podano w [m].

Rys. 5a. Wariant W2 – propozycja wprowadzenia tzw. czerwonych pól w Krakowie. Przedstawione na przykładzie Pl. Inwalidów. Wymiary podano w [m].

Rys. 5a. Wariant W2 – propozycja wprowadzenia tzw. czerwonych pól w Krakowie. Przedstawione na przykładzie Pl. Inwalidów. Wymiary podano w [m].