Rys. 4b. Wariant W1 – propozycja oznakowania pionowego dla oznaczenia żółtych pól w Krakowie na przykładzie wlotu ul. Królewskiej w ATW na Pl. Inwalidów.

Rys. 4b. Wariant W1 – propozycja oznakowania pionowego dla oznaczenia żółtych pól w Krakowie na przykładzie wlotu ul. Królewskiej w ATW na Pl. Inwalidów.

Rys. 4b. Wariant W1 – propozycja oznakowania pionowego dla oznaczenia żółtych pól w Krakowie na przykładzie wlotu ul. Królewskiej w ATW na Pl. Inwalidów.