Rys. 4a. Wariant W1 – propozycja oznakowania poziomego dla oznaczenia żółtych pól w Krakowie na przykładzie wlotu ul. Królewskiej w ATW na Pl. Inwalidów. Wymiary podano w [m].

Rys. 4a. Wariant W1 – propozycja oznakowania poziomego dla oznaczenia żółtych pól w Krakowie na przykładzie wlotu ul. Królewskiej w ATW na Pl. Inwalidów. Wymiary podano w [m].

Rys. 4a. Wariant W1 – propozycja oznakowania poziomego dla oznaczenia żółtych pól w Krakowie na przykładzie wlotu ul. Królewskiej w ATW na Pl. Inwalidów. Wymiary podano w [m].