Rys 3. Przykładowe wyniki pomiarów z marca 2014 r. – rzeczywiste straty czasu spowodowane przez relacje blokujące, liczona jako sumaryczna strata wiązki sygnału zielonego w godzinie szczytu.

Rys 3. Przykładowe wyniki pomiarów z marca 2014 r. - rzeczywiste straty czasu spowodowane przez relacje blokujące, liczona jako sumaryczna strata wiązki sygnału zielonego w godzinie szczytu.

Rys 3. Przykładowe wyniki pomiarów z marca 2014 r. – rzeczywiste straty czasu spowodowane przez relacje blokujące, liczona jako sumaryczna strata wiązki sygnału zielonego w godzinie szczytu.