Rys. 1. Yellow box w Wielkiej Brytanii. Przykład z zakazanymi manewrami blokowania.

Rys. 1. Yellow box w Wielkiej Brytanii. Przykład z zakazanymi manewrami blokowania.

Rys. 1. Yellow box w Wielkiej Brytanii. Przykład z zakazanymi manewrami blokowania.