Przepis na miasto 2. Ogólnopolskia konferencja i warsztaty transportowo-urbanistyczne. Kraków od 17 do 19 maja 2017 roku. Organizator Koło Naukwe Systemów Komunikacyjnych.

Czym jest Przepis na miasto?

„Przepis na miasto” to przede wszystkim ogólnopolskie warsztaty transportowo–urbanistyczne poprzedzone jednodniową konferencją studencką. Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych kontynuuje ideę warsztatów łączących projektowanie urbanistyczne z projektowaniem systemów komunikacyjnych jako nierozerwalnych elementów w procesie kształtowania obszarów miejskich. Dotąd były to warsztaty uczelniane. Od 2015 r. na przełomie listopada i grudnia studenci transportu, gospodarki przestrzennej i architektury spotykają się na warsztatach „Ripari urbo – napraw miasto!”, zaś w kwietniu 2016 r. zorganizowano warsztaty „Aleje Trzech Wieszczów 2.0". W maju 2017 roku odbyła się I edycja „Przepisu na miasto”, która zgromadziła w Krakowie studentów transportu, architektury, gospodarki przestrzennej i architektury krajobrazu z całej Polski. Udowodnili oni, że na wypracowanie świetnych koncepcji urbanistycznych dla Salwatora i Dębnik w Krakowie wystarczy zaledwie doba. Celem warsztatów i konferencji jest krzewienie wśród studentów „kierunków miejskich” wiedzy na temat racjonalnego, świadomego planowania przestrzennego oraz projektowania urbanistycznego z uwzględnieniem rozwoju systemów komunikacyjnych. Celem jest także nauka kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb wszystkich jej użytkowników w myśl zrównoważonej mobilności. W tym roku mamy przyjemność zaprosić Państwa na drugą edycje „Przepisu na miasto” która odbędzie się 17– 19 maja.

Część 1.: ogólnopolska konferencja

Część konferencyjna odbędzie się pierwszego dnia wydarzenia, tj. 17 maja (czwartek). Podczas kilku sesji referatowych zaprezentują się młodzi adepci architektury, gospodarki przestrzennej, geografii czy transportu, a dodatkowo konferencję wzbogaci panel wykładowy zaproszonych Gości. Konferencja będzie dotyczyła takich tematów jak:

 • ochrona i kształtowanie środowiska miejskiego,
 • planowanie przestrzenne i rozwój miast,
 • projektowanie urbanistyczne i transportowe obszarów śródmiejskich,
 • smart cities – energooszczędne planowanie miast,
 • powiązania transportu i urbanistyki w planowaniu miast,
 • gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami,
 • systemy informacji przestrzennej (GIS),
 • ruch pieszy i rowerowy, zrównoważona mobilność miejska,
 • planowanie transportu na terenach pokolejowych, rewitalizowanych,
 • zrównoważony transport,
 • partycypacja społeczna w planowaniu miast,
 • transport miejski.

Konferencja odbędzie się w pawilonie wystawowo – konferencyjnym „Kotłownia” na terenie głównego kampusu Politechniki Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej 24. Zachęcamy do zgłoszenia czynnego udziału w części konferencyjnej.

Więcej informacji o wydarzeniu:

Część 2.: warsztaty transportowo–urbanistyczne

Drugą częścią „Przepisu na miasto” będą warsztaty transportowo–urbanistyczne, które odbędą się w dniach: 18-19 maja br. Ponownie zorganizowane zostaną w formule MIASTO 24. Uczestnicy rozpoczną 24-godzinny maraton urbanistyczny od inwentaryzacji obszaru projektowego. Dalszy czas przeznaczą na wypracowanie finalnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru problemowego z uwzględnieniem jego obsługi komunikacyjnej. Studenci będą pracować pod okiem specjalistów z Politechniki Krakowskiej oraz zaproszonych Gości. Zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach i wspólnie z Kołem Naukowym Systemów Komunikacyjnych wypracować najlepszy przepis na miasto! Aby zgłosić się do udziału w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zachęcamy do zaznaczenia opcji „wezmę udział” w wydarzeniu na portalu Facebook, by nie przegapić żadnych nowych informacji.

Kliknij, aby się zobaczyć program wydarzenia - format pdf

Za organizację całego wydarzenia, jest odpowiedzialny komitet organizacyjny, w składzie:

 • przewodniczący: Jakub Salach – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK,
 • wiceprzewodnicząca: Małgorzata Stec – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK,
 • mgr inż. Ewelina Stypułkowska – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK,
 • Andrzej Bąk – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK ,
 • Gabriela Frań – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK,
 • Justyna Hammer – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK,
 • Karolina Siciarz – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK.

O opiekę merytoryczną zadba komitet naukowo – programowy, w składzie:

 • przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. Politechniki Krakowskiej,
 • wiceprzewodnicząca: dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja - Politechnika Krakowska,
 • sekretarz: mgr inż. Krystian Banet – Politechnika Krakowska,
 • prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska – Politechnika Krakowska
 • dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich – Politechnika Krakowska
 • dr inż. Marek Bauer – Politechnika Krakowska
 • dr inż. Mariusz Dudek – Politechnika Krakowska
 • dr Jarosław Działek – Uniwersytet Jagielloński
 • dr inż. Aleksandra Faron – Politechnika Krakowska
 • dr Karol Janas – Obserwat. Polityki Miejskiej, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
 • dr inż. Tomasz Kulpa – Politechnika Krakowska
 • dr inż. arch. Anna Lower – Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Katarzyna Nosal Hoy – Politechnika Krakowska
 • dr inż. arch. Daniel Ogrodnik – Politechnika Krakowska
 • dr inż. Katarzyna Solecka – Politechnika Krakowska
 • dr inż. arch. Agnieszka Szumilas – Politechnika Wrocławska 

Patronat honorowy

Andrzej Adamczyk Minister InfrastrukturyJacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego Jan Kazior JM Rektor Politechniki KrakowskiejObserwatorium Polityki Miejskiej Obserwatorium Procesow Miejskich i Metropolitalnych SARP Kraków

Patronat medialny

Magiczny Kraków TVP3 Kraków Love Kraków URBNEWS Przestrzeń Miejska Kartografia Ekstremalna Inteligente Miasta i Regiony Love Kraków Przestrzeń Urbanistyka Architektura

Partnerzy

Miasto Kraków Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie BBZ Polska MuszyniankaWodociągi Miasta Kraków

Informacja dla osób o ograniczonej mobilności

Budynek Działowni w którym odbędzie się część konferencyjna oraz podsumowanie prac warsztatowych jest w pełni przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Niestety, pozostałe części wydarzenia odbywają się w przestrzeniach nieprzystosowanych. Za trudności organizatorzy przepraszają.

Informacja dla mediów

Media posiadają wstęp wolny na konferencję. Praca dziennikarzy unormowana jest według wewnętrznych zasad wydarzenia. Wcześniejsze zgłoszenie udziału, akredytacja nie jest najczęściej obowiązkowe. W miarę możliwości prosimy jednak o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału w formularzu.

„Cała różnorodność życia otwiera się przed nami, gdy poruszamy się pieszo