Czym jest "Przepis na miasto"?

„Przepis na miasto” to przede wszystkim ogólnopolskie warsztaty transportowo-urbanistyczne poprzedzone jednodniową konferencją studencką. Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych kontynuuje ideę warsztatów łączących projektowanie urbanistyczne z projektowaniem systemów komunikacyjnych jako nierozerwalnych elementów w procesie kształtowania obszarów miejskich. Dotąd były to warsztaty uczelniane. Od 2015 r. na przełomie listopada i grudnia studenci transportu, gospodarki przestrzennej i architektury spotykają się na warsztatach „Ripari urbo - napraw miasto!”, zaś w kwietniu 2016 r. zorganizowano warsztaty „Aleje Trzech Wieszczów 2.0". Efekty warsztatów tradycyjnie upubliczniane są podczas Forum Mobilności z udziałem mieszkańców oraz urzędników. Celem warsztatów i konferencji jest krzewienie wśród studentów „kierunków miejskich” wiedzy na temat racjonalnego, świadomego planowania przestrzennego oraz projektowania urbanistycznego z uwzględnieniem rozwoju systemów komunikacyjnych. Celem jest także nauka kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb wszystkich jej użytkowników w myśl zrównoważonej mobilności. Pod okiem ekspertów z komitetu naukowo-programowego studenci takich kierunków jak gospodarka przestrzenna, transport, architektura, architektura krajobrazu i geografia zmierzą się z obszarem problemowym na terenie Krakowa, by zaproponować swój własny przepis na miasto! Patronat medialny nad "Przepisem na miasto" objął portal urbnews.pl. Więcej informacji na temat wydarzenia (w tym terminarz zgłoszeń i informacje na temat opłat) znajduje się w komunikacie nr 3.

 

Część 1.: konferencja

Zapraszamy do zgłoszenia czynnego udziału w części konferencyjnej „Przepisu na miasto”, która odbędzie się w pierwszy dzień trwania wydarzenia (czwartek). Do wygłoszenia prezentacji zaproszeni zostaną wybrani przez Komitet Naukowo-Programowy autorzy 10 najciekawszych abstraktów. Referaty mogą mieć maksymalnie dwóch autorów. Tematyka referatów:

 • Ochrona i kształtowanie środowiska miejskiego
 • Planowanie i rozwój miast
 • Projektowanie urbanistyczne i transportowe obszarów śródmiejskich
 • Smart cities - energooszczędne planowanie miast
 • Powiązania transportu i urbanistyki w planowaniu miast
 • Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
 • Systemy informacji przestrzennej (GIS)
 • Ruch pieszy i rowerowy, zrównoważona mobilność miejska
 • Planowanie transportu na terenach pokolejowych, rewitalizowanych
 • Zrównoważony transport
 • Partycypacja społeczna w planowaniu miast

 

Część 2.: warsztaty

Podstawową częścią „Przepisu na miasto” będą warsztaty transportowo-urbanistyczne. Odbędą się one w formule MIASTO 24. Na wypracowanie koncepcji grupy warsztatowe będą miały dokładnie dobę, pracując w murach Politechniki Krakowskiej od godziny 9.00 w piątek do godziny 9.00 w sobotę. Podczas urbanistycznego maratonu warsztatowcy będą musieli zmagać się z czasem i przeprowadzić prawdziwą burzę mózgów by wypracować zwycięską koncepcję - najlepszy przepis na miasto! Aby zgłosić się do udziału w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem poniżej.

 

Patronat medialny:

 urbnews

 

Partnerzy:

 

BBZ OPM IRMMuszynianka

 

Komitet naukowy:

 • przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK – Zakład Systemów Komunikacyjnych PK
 • sekretarz naukowy: dr inż. Tomasz Kulpa – Zakład Systemów Komunikacyjnych PK

 

Komitet organizacyjny:

 • przewodniczący: inż. Krystian Banet – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK
 • wiceprzewodnicząca: inż. Ewelina Stypułkowska – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK
 • lic. Daniel Deja – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK
 • inż. Justyna Janosz – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK
 • inż. Izabela Królczyk – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK
 • inż. Martyna Paluch – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK
 • inż. Sylwia Rogala– Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK
 • inż. Barbara Straszak – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK
 • inż. Martyna Waloska – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK
 • inż. Aleksander Wojnarowski – Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych PK