Delegacja KNSK w Paryżu

Delegacja ZSK/KNSK jest na konferencji w Paryżu organizowanej 11-12 maja 2015 r. przez europejski program COST Action TU1004. Konferencja ta, gromadząca naukowców i profesjonalistów z całej Europy, odbywa się pod hasłem „Modelling public transport passenger flows in the era of ITS” i podsumowuje działalność naukowo-badawczą programu z ostatnich kilku lat. KNSK/ZSK reprezentowali mgr inż. Rafał Kucharski i inż. Arkadiusz Drabicki. Autorem grafiki jest Krystian Banet.

Czytaj więcej