Yellow Boxes

Rys. 1. Yellow box w Wielkiej Brytanii. Wycinek z brytyjskiego Highway Code.

W roku akademickim 2013/2014 realizowany był projekt „Yellow Boxes”.

Czym są żółte pola (yellow box junctions)?

Przedmiotem projektu jest propozycja wprowadzenia tzw. żółtych (ew. czerwonych) pól, czyli systemu oznakowania poziomego i pionowego – jako rozwiązania które ma szansę usprawnić ruch i skutecznie zmniejszyć blokowanie się pojazdów na najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach w Krakowie.

Czytaj więcej