Powstańcowi styczniowemu inż. Folkierskiemu na stulecie odzyskania niepodległości

Grób inż. Władysława Folkierskiego

Dziś, w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, chcemy jako KNSK przypomnieć o postaci inż. Władysława Folkierskiego. Przerwał on swoje studia w Paryżu i udał się do kraju walczyć o niepodległość w powstaniu styczniowym. Po upadku powstania i dokończeniu studiów wyjechał do Peru, gdzie spędził szesnaście lat. W tym czasie kierował tam budową linii kolejowych i telegraficznych, a także fortyfikował porty. Był też profesorem Uniwersytetu w Limie. Po powrocie do kraju od 1892 roku kierował budową linii kolejowych Stanisławów — Woronienka oraz Chabówka — Zakopane.

Czytaj więcej

KNSK pamięta o zasłużonych inżynierach

Delegacja KNSK — Karolina i Klaudia — zapala znicz

W dniu 20 października 2017 r., z okazji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych, przedstawicielki naszego koła: Aleksandra Biedroń, Karolina Siciarz i Klaudia Sobczyk odwiedziły grób inż. Władysława Folkierskiego na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem. Na uprzątniętym nagrobku złożono kwiaty i zapalono znicze symbolizujące naszą pamięć dla zasłużonego Inżyniera.

Czytaj więcej

Pamięci inż. Folkierskiego

Grób Władysława Folkierskiego na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem

Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych postanowiło objąć opieką grób Władysława Folkierskiego na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem. Informację o grobie inż. Folkierskiego naszemu kołu przekazał p. dr inż. Andrzej Krych z Politechniki Poznańskiej. W dniach 11–12 grudnia 2015 r. delegaci KNSK odnaleźli i posprzątali grób, co zamierzamy czynić regularnie.

Czytaj więcej