KNSK w Niemczech i Austrii – październik 2013 r.

Pociąg metra automatycznego w Norymberdze

W dniach 20–26 października 2013 r. studenci Wydziału Inżynierii Lądowej uczestniczyli w wyjeździe naukowo-technicznym do Austrii i Niemiec, którego celem było odwiedzenie obiektów związanych z transportem. Wyjazd był finansowany z dotacji celowej na kierunek transport oraz środków własnych uczestników. Zorganizowany został przez członków Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych działającego przy Katedrze Systemów Komunikacyjnych PK.

Czytaj więcej