Sprawozdania

Po zakończeniu roku akademickiego, każdy ustępujący Zarząd KNSK zobligowany jest do podsumowania swojej rocznej działalności. Prezentujemy tutaj raporty sprawozdawcze Zarządów z poszczególnych lat działalności KNSK.

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

2012/13