Sprawozdania

Po zakończeniu roku akademickiego, każdy ustępujący Zarząd KNSK zobligowany jest do podsumowania swojej rocznej działalności. Prezentujemy tutaj raporty sprawozdawcze Zarządów z poszczególnych lat działalności KNSK.

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/15

2012/2013