14 marca odbyła się debata Politechnika Od.Nowa, na której zaprezentowano pomysły na poprawę przestrzeni głównego kampusu Politechniki Krakowskiej. W ramach spotkania przedstawiono wyniki prac kół naukowych: projekt nowego zagospodarowania kampusu wg KNSK oraz BOXPROJECT Hydrogeomatyka "Szuwarek", który dotyczył czytelni i miejsc do nauki na terenie kampusu. W dyskusji wzięli udział m.in. JM Rektor Politechniki Krakowskiej - prof. dr hab. inż. Jan Kazior, Rektor Politechniki Krakowskiej w kadencji 2008-2016 - prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Dziekan Wydział Inżynierii Lądowej - dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, Dziekan Wydział Inżynierii Środowiska - dr hab. inż. Stanisław Rybicki, Kanclerz Politechniki Krakowskiej - mgr inż. Leszek Bednarz, Opiekunowie kół naukowych oraz studenci. Debatę prowadzili Ewelina Stypułkowska i Jakub Salach. Ponadto, w organizacji debaty wzięli udział: Ania Magiera, Anna Marchewka, Katarzyna Ner, Ilona Smolik oraz Aleksandra Zbroszczyk.

Prowadzący debatę - Ewelina Stypułkowska i Jakub Salach

Kanclerz Politechniki Krakowskiej - mgr inż. Leszek Bednarz

Najważniejszym z postulatów, który pojawił się w obu przedstawionych projektach, było otworzenie bramki od strony Alei Słowackiego. A ponieważ czyny są ważniejsze niż słowa... Bramka została otwarta! Ale na tym nie koniec. Studenci, którzy pracowali przy projekcie w roku akademickim 2015/16, zauważyli kilka miejsc na kampusie, w których trawnik był wydeptany. Ma to związek z zjawiskiem brachidacji, czyli skłonności ludzi do prostolinijnych rozwiązań, w tym przypadku do skracania drogi przez trawnik. Także i w tej kwestii debata odniosła sukces - w miejscach, w których z trawy nie zostało prawie nic, położony został chodnik m.in. przy parkingu znajdującym się za Wydziałem Architektury.

Pierwsze efekty debaty - nowe chodniki i otwarta bramka od strony Alei Słowackiego