W dniach 25-26 listopada 2016 r. odbyła się II Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych w Szczecinie. Organizatorem wydarzenia była Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Sesja miała charakter interdyscyplinarny i prowadzona była w sześciu sekcjach tematycznych: 

1) Sekcja Architektury i Budownictwa, 

2) Sekcja Chemiczna,

3) Sekcja Ekonomiczna, 

4) Sekcja Przyrodnicza, 

5) Sekcja Techniczna,

6) Sekcja Żywienia Człowieka. 

Podczas sesji, czwórka członków Koła zaprezentowała projekty KNSK, których realizacją zajęto się podczas warsztatów w roku akademickim 2015/2016. Piotr Bielański podczas bloku ekonomicznego zaprezentował koncepcję zmian obsługi transportowej na Alejach Trzech Wieszczów. Na temat zmian urbanistycznych na tym ciągu, wypowiedziały się podczas swojej prezentacji w bloku architektury i budownictwa Ewelina Stypułkowska i Aleksandra Zbroszczyk. W tym samym bloku koncepcję obsługi transportowej i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Czyżyn zaprezentował Krystian Banet.


Przedstawiciele KNSK w Szczecinie

Projekt „Aleje Trzech Wieszczów 2.0" został doceniony w bloku architektury i budownictwa – Ewelina Stypułkowska i Aleksandra Zbroszczyk zajęły pierwsze miejsce i zostały nagrodzone statuetką.

Ewelina Stypułkowska i Aleksandra Zbroszczyk z nagrodą