Miło nam poinformować, że Politechnika Krakowska jest oficjalnie partnerem w europejskim projekcie U-MOB, współfinansowanym przez program LIFE Komisji Europejskiej. Priorytetowym celem projektu jest stworzenie Europejskiej Sieci dla Zrównoważonej Mobilności na Uniwersytetach, ułatwiającej wymianę informacji i transfer wiedzy o najlepszych praktykach europejskich uczelni w zakresie zrównoważonej mobilności. Działania sieci służyć będą redukcji emisji CO2 wynikających z mobilności społeczności akademickiej. Realizacją projektu na naszej uczelni zajmują się, pod kierunkiem dr hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK, pracownicy Zakładu Systemów Komunikacyjnych. Więcej informacji o projekcie na stronie www.u-mob.eu.