Zarząd KNSK wraz z Opiekunem drem inż. Tomaszem Kulpą z Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK zaprasza na spotkanie organizacyjne KNSK, które odbędzie się 20 października (czwartek) o godzinie 18.00 w sali 201 (budynek Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki).

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne!