Podczas tegorocznej Wydziałowej Sesji Studenckich Kół Naukowych, która odbyła się 24 maja br., KNSK miało czworo przedstawicieli. W czasie IV sesji „Systemy komunikacyjne. Transport logistyka. Inżynieria drogowa.” wystąpili: Aleksandra Zbroszczyk, Krystian Banet, Mateusz Pietruch i Jan Paszkowski. Przedstawiciele naszego koła zajęli aż trzy lokaty.

Przedstawiciele KNSK podczas WSSKN 2016

Przedstawiciele KNSK podczas WSSKN 2016

I miejsce przypadło Mateuszowi Pietruchowi (ex aequo z Dawidem Dudkiem z KNS „Wiraż”) za referat „Wykorzystanie miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania – analiza na przykładzie Krakowa”. II miejsce przypadło Krystianowi Banetowi za referat: „Idea nowego urbanizmu w kształtowaniu systemu transportowego obszarów zurbanizowanych poddawanych procesom rewaloryzacji i rewitalizacji”, zaś III zajęła Aleksandra Zbroszczyk, która zaprezentowała zgromadzonym referat „Nowe zagospodarowanie głównego kampusu Politechniki Krakowskiej wspomagane przez GIS” (współautorka: Ewelina Stypułkowska). Udział KNSK w WSSKN nie ograniczył się jedynie do wygłoszenia referatów. Krystian Banet przygotował plakat promujący sesję oraz zaproszenie na wydarzenie.