W dniu 18 maja br. odbyła się konferencja "GIS w inżynierii środowiska" zorganizowana przez Studentów Sekcji Środowiskowej KNGK „Geoinformatyka” Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Celem konferencji było wskazanie obecnych możliwości wykorzystania systemów informacji geograficznej. Panele dyskusyjne składały się z dwóch sekcji. Pierwsza stanowiła część konkursową, gdzie przedstawione zostało dziewięć prezentacji studentów oraz dwie wygłoszone przez sponsorów: ESRI Polska, ProGea Consulting, natomiast druga opierała się na wystąpieniach doktorantów i sponsora Enviro Solutions. W wystąpieniach konkursowych udział brały dwie przedstawicielki Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych. Reprezentantki KNSK zaprezentowały projekt pt. „Nowe zagospodarowanie głównego Kampusu Politechniki Krakowskiej wspomagane przez GIS”, który opracowywany był w ramach jednej z grup projektowych naszego koła, a został dopracowany przez prelegentki, tj. Ewelinę Stypułkowską i Aleksandrę Zbroszczyk, które ze swoją prezentacją zajęły I miejsce