Sylwia Rogala i Krystian Banet w dniach 11-13 maja br. brali udział w V Ogólnopolskiej Konferencji i Warsztatach Urbanistycznych „Przystanek Miasto” zorganizowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Podczas pierwszego dnia odbyła się konferencja studencka nt. innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych jako szansa na dynamiczny rozwój przestrzeni miejskiej. Krystian Banet i Sylwia Rogala zaprezentowali zgromadzonym prezentację „Zarządzanie mobilnością jako element zrównoważonego transportu w miastach”. Głównym celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń wśród młodych naukowców i studentów z różnych ośrodków akademickich, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli Zarządu Komunikacji Miejskiej oraz reprezentantów przedsiębiorstw, realizujących inwestycje komunikacyjne - w zakresie kształtowania systemów komunikacji publicznej oraz ich wpływu na rozwój przestrzeni miejskiej. Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty urbanistyczne w formie konkursowej. Uczestnicy z całego kraju podzieleni na kilkuosobowe zespoły mieli za zadanie opracować koncepcję obsługi transportowej kampusu UWM na Kortowie. Krystian Banet i Sylwia Rogala z zespołem (przedstawiciele z Wrocławia, Olsztyna i Siedlec) zajęli I miejsce, a wygraną przyniósł im projekt pod nazwą "Kortowo do trzeciej - potęga mobilności". W ramach projektu nagrodzeni opracowali trzy wariantowe rozwiązania obsługi komunikacyjnej i funkcjonalnego powiązania Kortowa w odniesieniu do założeń planistycznych Olsztyna, biorąc pod uwagę także ich modyfikację.