W dniach 7-8 maja br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pod patronatem m.in. czterech Ministerstw: Administracji i Cyfryzacji, Infrastruktury i Rozwoju, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Planuj, twórz, zarządzaj. GIS w gospodarce przestrzennej". Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW.

 

Krystian Banet i Sylwia Rogala

 

Jest nam miło poinformować, że z dużym uznaniem Komisji konkursowej i uczestników konferencji spotkało się wystąpienie członków naszego koła: Krystiana Baneta i Sylwii Rogali, co pozwoliło im na zajęcie II miejsca w konkursie na najlepszy referat. Nagrodzony referat Krystian i Sylwia wygłosili nt. "Wykorzystanie GIS w tworzeniu modeli ruchu". Opiekunem naukowym nagrodzonych jest dr inż. Tomasz Kulpa.

Serdecznie gratulujemy!