Na spotkaniu koła 29 stycznia br. mieliśmy przyjemność wysłuchania referatu Valentiny Finy z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie. Prezentacja dotyczyła oprogramowania do zarządzania mobilnością: Mobility Manager. W 20 minutowej prezentacji pokazała jak pracodawcy mogą uzyskać informacje o zachowaniach komunikacyjnych swoich pracowników. Na podstawie tych informacji pracodawca podejmuje decyzje co do działań wspierających mobilność pracowników, np. jaki wpływ będzie miała budowa parkingu, dopłata do biletu komunikacji zbiorowej, czy promowanie wspólnych dojazdów do pracy.

Prezentacja Valentiny Finy na spotkaniu KNSK

Valentina gościła u nas na tygodniowym stypendium, które uzyskała w ramach COST Action TU1004 : Modelling Public Transport Passenger Flows in the Era of Intelligent Transport Systems. Wspólnie z mgr inż. Rafałem Kucharskim, opiekunem koła, pracowała nad możliwościami pozyskiwania danych o mobilności na podstawie śladów GPS i wykorzystaniem ich w budowie modeli popytu. Prezentację Valentiny można pobrać tutaj.