W Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej, która odbyła się w piątek 25 kwietnia 2014 r. efekty pracy naszego koła zaprezentowane w formie referatów zostały przez komisje wysoko ocenione. W odbywających się równolegle dwóch sesjach możemy pochwalić się następującymi efektami:

I miejsce - "Koncepcja testowego wdrożenia żółtych pól (yellow box) na skrzyżowaniach" - A. Drabicki, P. Ostaszewski wraz z zespołem

III miejsce - "Koncepcja zmian w organizacji ruchu w rejonie kampusu PK" - M. Pyzik wraz z zespołem

Wyróżnienie - "Koncepcja zmian w nocnej komunikacji miejskiej w Krakowie" - T. Powęzka

Jednocześnie w II sesji:

I miejsce - "Funkcjonowanie i bezpieczeństwo ruchu skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej w stanach zawodności" - P. Ostaszewski - praca realizowana pod opieką dra inż. Krzysztofa Ostrowskiego

A także w III sesji, która odbyła się 16 maja 2014 r.:
 
I miejsce - "Funkcjonowanie miejskich węzłów przesiadkowych" - K. Banet

Warto jeszcze nadmienić, że KNSK zaprezentowało najwięcej referatów spośród wszystkich kół (14), za co gratulację otrzymał nasz opiekun, dr inż. Tomasz Kulpa.