Za nami pierwsze spotkanie Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych w roku akademickim 2017/2018! Frekwencja dopisała – w spotkaniu wzięły udział 54 osoby. Składało się ono z dwóch części.

Mgr inż. Łukasz Franek i wszyscy obecni na spotkaniu
Wspólne zdjęcie z kostkiem

Pierwszą z nich było spotkanie z Łukaszem Frankiem, Zastępcą Dyrektora ds. Transportu w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w ramach formuły KNSK Open. Zaproszony gość przedstawił założenia projektu Mobilny Kraków, realizowanego w miejskiej jednostce, a także problematykę uporządkowania strefy płatnego parkowania w Krakowie. Członkowie i sympatycy KNSK mogli dowiedzieć się jak wygląda praca urzędnika transportu, zarówno od strony administracyjno – prawnej, jak i od strony kontaktu z mieszkańcami.

Mgr inż. Łukasz Franek w czasie swojego wystąpienia, aula pełna słuchaczy

W drugiej części Prezes KNSK przedstawił plany na działalność Koła w bieżącym roku akademickim. Głównym projektem jest Projekt Miechów, który rozpocznie się na warsztatach transportowo – urbanistycznych „Ripari urbo – napraw miasto! 3” w Miechowie, a następnie będzie kontynuowany w dotychczas istniejących sekcjach tematycznych (Transport miejski, Zarządzanie mobilnością, Parkowanie, Transport w urbanistyce) przez cały rok akademicki.

Więcej zdjęć na naszym Facebooku.