O nas

Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki (logo składa się z sygnetu Koła, apli oraz umieszczonej po prawej nazwy Koła)

Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki (KNSK) – koło naukowe, działające formalnie w latach akademickich 2013/14-2019/20 (nieformalnie także w roku akad. 2012/13) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, grupujące studentów zainteresowanych tematyką transportu. W kręgach koła znajdowali się studenci takich kierunków jak Transport, Gospodarka Przestrzenna, Budownictwo i Architektura. Obiektami zainteresowań koła były między innymi: transport miejski, planowanie sieci transportowych, strategie rozwoju transportu oraz symulacje podróży i ruchu. W 2019 roku w skutek połączenia w 2017 roku Zakładu Systemów Komunikacyjnych i Zakładu Transportu w Katedrę Systemów Transportowych, koło zostało połączone z Kołem Naukowym Logistyki TiLog, tworząc Koło Naukowe Transportu TRANSIT.

Cele Członków KNSK sformułowane w czasie istnienia koła: Poprzez uczestnictwo w kole chcemy poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie, zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności, a także zgłębiać tajniki rozwiązań stosowanych w środowiskach transportowych i komunikacyjnych. Nie ograniczamy się tylko do rozwoju czysto teoretycznego, ale poprzez podejmowane przez nas projekty i działania, uczymy się także tworzyć praktyczne i użyteczne rozwiązania. Interesuje nasz kształt naszych miast, a w szczególności ich systemów transportowych. Chcemy wiedzieć, jak budować sprawne systemy przemieszczania się, jak zbudować dobrą sieć komunikacji zbiorowej i niezawodną sieć drogową. Uczymy się tego, w jakie projekty warto inwestować, a jakie są ślepą uliczką, a także poznać potrzeby komunikacyjne podróżnych i projektować infrastrukturę dopasowaną do ich potrzeb. W naszej działalności staramy się wyszukać realne potrzeby dotyczące nas wszystkich i — z punktu widzenia przyszłego inżyniera — znaleźć dla nich dobre, przemyślane, korzystne rozwiązanie.