Księga identyfikacji wizualnej

Księga Identyfikacji Wizualnej KNSK

7 marca 2018 r. KNSK uzyskało nową identyfikację wizualną. Najbardziej zauważalną zmianą tej wizualizacji jest nowe logo KNSK. Jednak nowe logo jest tylko niewielką częścią zmiany, którą wprowadza Księga Identyfikacji Wizualnej KNSK. Jej autorem jest były prezes koła – Krystian Banet.

Na identyfikację koła składają się:

 • pełna nazwa koła w języku polskim oraz angielskim,
 • dokładne określenie używanej kolorystyki i typografii,
 • wersje logo:
  • w językach polskim oraz angielskim,
  • z pełną nazwą w ujęciu poziomym oraz pionowym,
  • w wersji podstawowej, monochromatycznych na apli, achromatycznych oraz achromatycznych na apli,
 • dokładna konstrukcja sygnetu oraz logo we wszystkich wariantach,
 • określenie pola ochronnego oraz minimalnej wielkości logo,
 • określenie dopuszczalnego nasycenia tła oraz przykładowe niedozwolone użycia logo,
 • elementy otoczenia logo.

Oprócz tego, Księga Identyfikacji Wizualnej KNSK zawiera Księgę Akcydensów, w której zostały określone wzory, parametry oraz dopuszczane użycie:

 • wizytówek,
 • papieru firmowego w wersjach kolorowej i achromatycznej, w orientacji pionowej i poziomej,
 • raportów i innych publikacji,
 • kopert,
 • teczek,
 • płyt CD,
 • dyplomów,
 • prezentacji multimedialnych,
 • gadżetów.

Celem zapewnienia spójności wizerunkowej KNSK, zdefiniowano także logotypy wydarzeń organizowanych przez KNSK, m.in. konferencji „Kokonat”, „Przepis na miasto”, warsztatów „Ripari urbo”, spotkań „KNSK Open” czy „KNSK Pecha Kucha Night”.

Do pobrania

W celu uzyskania dostępu do plików z elementami identyfikacji wizualnej, a także wzorów akcydensów należy zwrócić się z prośbą do Zarządu KNSK na adres knsk@knsk.org podając informacje o celu użycia i o potrzebnych materiałach.

Wszyscy używający logo KNSK, a także innych elementów zawartych w identyfikacji wizualnej zobowiązani są do używania ich zgodnie z wytycznymi zawartymi w Księdze identyfikacji wizualnej, a także każdorazowej akceptacji przez Zarząd KNSK poprawności użycia tych elementów identyfikacji wizualnej.