Krakowski Model Ruchu 2014

Krakowski Model Ruchu 2014 – potoki ruchu komunikacji indywidualnej

Zespół Zakładu Systemów Komunikacyjnych stworzył, a teraz rozwija Krakowski Model Ruchu. Model wykonany został w ramach pracy badawczej pn. Badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego realizowanej przez konsorcjum składające się z: Politechniki Krakowskiej, PBS Sp. z o.o., Jan Friedberg, Projektowanie dróg i doradztwo w zarządzaniu, EKKOM Sp. z o.o. oraz International Management Services Sp. z o.o.

Czytaj więcej

Tramwaj w Alejach

Tramwaj w Alejach na tle sieci tramwajowej Krakowa

W roku akademickim 2013/2014 realizowany był projekt „Tramwaj w Alejach”.

Tramwaj w Alejach to projekt pojawiający się często w dyskusjach i pracach nad przyszłością sieci transportowej Krakowa, budzący zainteresowanie społeczne. Bezpośrednio pod tą nazwą kryje się pomysł budowy linii tramwajowej wzdłuż Alei Trzech Wieszczów, głównej osi komunikacyjnej przebiegającej w centralnej części Krakowa. W szerszym ujęciu projekt dotyczy także reorganizacji sieci komunikacji zbiorowej w znacznej części miasta, zmiany funkcji Alei w kontekście transportu drogowego (indywidualnego) i koncepcji dużej przemiany środowiskowo-urbanistycznej w śródmieściu Krakowa.

Czytaj więcej

Yellow Boxes

Rys. 1. Yellow box w Wielkiej Brytanii. Wycinek z brytyjskiego Highway Code.

W roku akademickim 2013/2014 realizowany był projekt „Yellow Boxes”.

Czym są żółte pola (yellow box junctions)?

Przedmiotem projektu jest propozycja wprowadzenia tzw. żółtych (ew. czerwonych) pól, czyli systemu oznakowania poziomego i pionowego – jako rozwiązania które ma szansę usprawnić ruch i skutecznie zmniejszyć blokowanie się pojazdów na najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach w Krakowie.

Czytaj więcej