RAPORT Z PRACY GRUPY

Podczas semestru zimowego w roku akademickim 2015/2016 jedna z grup projektowych zajęła się kwestią zagospodarowania kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej. Grupa pracowała pod kierunkiem dra inż. Tomasza Kulpy i inż. Eweliny Stypułkowskiej. Tutaj można pobrać prezentację wyników prac.

 

Inwentaryzacja

 

Nowe zagospodarowanie