Czas zmian

Ustępujący i nowy Zarząd z Opiekunem

Ostatnie spotkanie KNSK w tym roku akademickim odbyło się 5 czerwca 2019 r. Rozpoczęło się ono od podsumowania projektów realizowanych w ramach „Kraków BUDGET”. Następnie przeszliśmy do podsumowania całorocznej aktywności koła, a także jego poszczególnych członków. Na koniec dokonaliśmy wyboru nowego Zarządu KNSK.

Podsumowanie projektu „Kraków BUDGET”

Na początku przedstawiciele poszczególnych grup zaprezentowali wyniki swoich prac oraz opowiedzieli o tym, jak wyglądało zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Mamy nadzieję, że przedstawione pomysły pozytywnie przejdą ocenę formalno-prawną i na przełomie września i października będziecie mogli oddać na nie swoje głosy!

Efektem całorocznej pracy naszych członków w ramach grup projektowych są następujące projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa:

Podsumowanie KNSK-mierza

W trakcie spotkania wręczono także tytuły brązowego, srebrnego i złotego Członka KNSK, którymi wyróżnia się osoby zaangażowane w pracę na rzecz Koła. Ich aktywność jest mierzona za pomocą specjalnego algorytmu – KNSK-mierza.

Wyróżnieni zostali:

 • złoci członkowie KNSK 2018/19:
  • Salach Jakub,
  • Stec Małgorzata,
  • Tobiasz Joanna,
 • srebrni członkowie KNSK 2018/19:
  • Bąk Andrzej,
  • Frań Gabriela,
  • Hammer Justyna,
  • Bratek Łukasz,
  • Soboń Mariusz,
 • brązowi członkowie KNSK 2018/19:
  • Kierpiec Urszula,
  • Sawina Ewa,
  • Sitko Aleksandra.

Nowy Zarząd

Jednak najważniejszym punktem spotkania były wybory nowego Zarządu Koła, którego głównym zadaniem jest stworzenie wspólnie z KNL TILOG nowego koła, które połączy w sobie kompleksowo tematykę transportu, mobilności, logistyki i ich powiązań z urbanistyką. Nie obyło się więc bez podziękowań dla osób szczególnie związanych dotychczas z kołem.

Do Zarządu zostali wybrani:

 • Prezes KNSK: Gabriela Frań,
 • pozostali członkowie Zarządu KNSK:
  • Mariusz Soboń,
  • Ula Kierpiec,
  • Gosia Stec,
  • Kuba Salach.

Na koniec, dziękując za pracę, uhonorowaliśmy obecny Zarząd tytułami członków honorowych KNSK.

Po ostatnim spotkaniu nie mogło zabraknąć luźniejszej, wspólnej integracji.

Przekazanie władzy

mgr inż. Krystian Banet – Opiekun KNSK od 15 maja 2018 r., Katedra Systemów Transportowych; Gabriela Frań – Prezes KNSK, Gospodarka Przestrzenna, IV rok I st.; Mariusz Soboń – Wiceprezes KNSK, Transport, III rok I st.; Ula Kierpiec – Sekretarz KNSK, Gospodarka Przestrzenna, III rok I st.; Jakub Salach – Członek Zarządu KNSK, Transport, I rok II st.; Małgorzata Stec – Członek Zarządu KNSK, Transport, I rok II st
Opiekun i Zarząd KNSK w roku akademickim 2019/2020

Dziś, 1 lipca 2019 r. rozpoczyna się kadencja nowego zarządu. Wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków KNSK nowa pani prezes Gabriela Frań ogłosiła, kogo wybrała na swojego zastępcę i sekretarza. Nowy zarząd KNSK przedstawia się więc następująco:

 • Gabriela Frań – Prezes KNSK, Gospodarka Przestrzenna, IV rok I st.,
 • Mariusz Soboń – Wiceprezes KNSK, Transport, III rok I st.,
 • Ula Kierpiec – Sekretarz KNSK, Gospodarka Przestrzenna, III rok I st.,
 • Jakub Salach – Członek Zarządu KNSK, Transport, I rok II st.,
 • Małgorzata Stec – Członek Zarządu KNSK, Transport, I rok II st.

Warto tu nadmienić, że w związku z tym, że wspólnie z KNL TILOG ma zostać powołane do życia nowe koło, tegoroczny grill był ostatnim takim grillem KNSK. Właśnie dlatego zaproszone na niego zostały osoby tworzące wszystkie zarządy koła po 2015 roku. Oczywiście nie mogło zabraknąć również tradycyjnego meczu siatkówki.

Zobacz też album zdjęć na Facebooku.