24. warsztaty „City&Traffic” na Politechnice Krakowskiej

Grupa projektowa odbierająca certyfikaty uczestnictwa

Kiedy część z Was w pełni korzystała z wakacji, członkowie KNSK wraz z studentami z 9 krajów Europy, m.in. z Serbii, Słowenii, Węgier, Niemiec, Austrii, Białorusi, Czech oraz Słowacji, poszukiwali rozwiązań problemów komunikacyjnych Krakowa w ramach 24. edycji międzynarodowych warsztatów „City&Traffic”.

Grupa osób prezentująca projekt
Grupa warsztatowa prezentuje swoją pracę

Wydarzenie, którego organizatorami byli: Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu wraz z Studenckim Kołem Naukowym Drogowców „Wiraż” oraz Katedra Systemów Transportowych razem z KNSK, odbyło się w dniach 7–13 lipca na Politechnice Krakowskiej. Studenci pracując w międzynarodowych grupach mogli wymienić się doświadczeniami oraz poznać standardy inżynierii ruchu stosowane w innych krajach. W pierwszym dniu warsztatów, dzięki prezentacji dyrektora Zarządu Transportu Publicznego, Pana Łukasza Franka, uczestnicy poznali krakowskie rozwiązania w zakresie ograniczania parkowania w centrum miasta, zamykania ulic dla samochodów i otwierania ich dla pieszych oraz dowiedzieli się o zaletach wyłączenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach.

Osoby wykonujące inwentaryzację w terenie
Grupa projektowa w trakcie wizji terenowej

Miejsca, nad którymi pracowali studenci, zlokalizowane były w Krakowie, a każda z grup miała inne zadania do wykonania. Szukano rozwiązań transportowych i urbanistycznych dla ruchu rowerowego, pieszego, samochodowego oraz dla komunikacji miejskiej. Propozycja przebiegu ścieżki rowerowej między śródmieściem a ulicą Wielicką, poprawa dostępności przystanków komunikacji miejskiej i bezpieczeństwa na ul. Stanisława Mikołajczyka, problem wprowadzenia autobusów na dolną płytę ronda Mogilskiego, poprawa warunków obsługi pasażerów na pętli autobusowej przy ul. Andersa w Nowej Hucie, ograniczenie ruchu tranzytowego na osiedlu Dywizjonu 303, poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu Olszyny – Lesista wraz z umożliwieniem bezpiecznej podróży rowerem wzdłuż ul. Olszyny i ul. Pilotów, propozycja poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu na skrzyżowaniach al. Solidarności z ul. Ujastek Mogilski i z ul. Ujastek za pomocą środków organizacji ruchu przy uwzględnieniu historycznego znaczenia tego miejsca oraz stworzenie przyjaznej, atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów na ul. Krupniczej z uwzględnieniem potrzeby obsługi szpitala – to zadania, z którymi musieli zmierzyć się studenci podczas tygodniowych warsztatów. Po zapoznaniu się z tematami, studenci wyruszyli w teren, aby wykonać pomiary i przeprowadzić inwentaryzację na przydzielonych im ulicach. Przez kolejne 4 dni pracowali nad wykonywaniem posterów zawierających ocenę stanu istniejącego i propozycje zmian, aby w ostatnim dniu je przedstawić.

Uczestnicy warsztatów podczas prac
Uczestnicy warsztatów podczas pracy

W prezentacji, która stanowiła zwieńczenie warsztatów, uczestniczyli również przedstawiciele miasta, którzy recenzowali pracę studentów. Kto wie – może ich pomysły i rozwiązania zostaną wykorzystane przez inżynierów miejskich i wprowadzone w życie. Na zakończenie oficjalnie ogłoszono, że 25. warsztaty „City&Traffic” w 2020 roku odbędą się w Mariborze (Słowenia).

Grupa osób prezentuje swoje certyfikaty uczestnictwa w wydarzeniu
Zadowoleni studenci prezentują swoje certyfikaty

Po zakończonych prezentacjach wszyscy udali się na towarzyski mecz siatkówki, a po nim na grę w kręgle. Po ciężkiej pracy nadszedł zasłużony czas na wspólną zabawę i świętowanie sukcesów.

O warsztatach można przeczytać więcej na stronie:

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,24989101,swieze-miedzynarodowe-spojrzenie-na-komunikacje-w-krakowie.html

oraz posłuchać w wiadomościach:

https://krakow.tvp.pl/43475384/12072019-2100