V Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu KOKONAT 2019

Logo V Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transportu „KOKONAT 2019”

12 kwietnia zakończyła się trwająca dwa dni V Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu KOKONAT 2019 organizowana przez Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych, Katedrę Systemów Transportowych oraz Politechnikę Krakowską im. T. Kościuszki.

Treść ukryta, zaakceptuj Politykę prywatności i cookies!
Treść ukryta pod tym banerem może zawierać kody śledzące i gromadzące Twoje dane, w tym ciasteczka, pochodzące od stron trzecich, np. Youtube, Facebook. Aby zobaczyć treść zaakceptuj gromadzenie ciasteczek, w tym od stron trzecich, klikając w ten baner. Ciasteczka i Twoje dane przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką prywatności i cookies (link w stopce) oraz odpowiednimi zasadami stron trzecich.

Było to wydarzenie szczególne, nie tylko ze względu na jubileuszową edycję konferencji, która po raz piąty odbyła się w murach Politechniki Krakowskiej, ale także z uwagi, iż po raz pierwszy udało się wydać kolekcję opracowań monograficznych „Współczesne problemy transportu”, której rozdziały zostały zaprezentowane przez autorów podczas sesji referatowych. Tegoroczny KOKONAT był unikatowy również dzięki wystąpieniom osób, które od lat związane były z konferencją, niejednokrotnie wygłaszając referaty oraz odbierając nagrody. Miały one okazję powrócić do lat studenckich, występując podczas sesji KOKONAT Senior.

KOKONAT jest rozpoznawalną marką w środowisku akademickim związanym z transportem. Z edycji na edycję cieszy się coraz większym zainteresowaniem studentów. O jej wysokiej randze świadczy także długa lista patronów i partnerów konferencji. Patronem wydarzenia był Pan Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, natomiast patronat honorowy objęli: Pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa oraz JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior. Partnerami konferencji byli: Toyota Romanowski, Lexus Kraków, Jeronimo Martins Polska S.A., SHM System, BBZ Polska, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Traficar Sp. z o.o., Muszynianki, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, Choice Club oraz Koło Naukowe Logistyki TILOG z rodzimej Katedry Systemów Transportowych i Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KODiK z Politechniki Gdańskiej. Patronat medialny nad konferencją objęli: portal Urbnews.pl, gazeta Dziennik Polski, czasopismo Transport Miejski i Regionalny, oficjalny serwis miejski – Magiczny Kraków oraz portal Edroga.pl.

Pierwszy dzień rozpoczął się od krótkich słów podziękowania, które wygłosili Małgorzata Stec oraz Jakub Salach, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Uroczystego otwarcia i powitania zaproszonych gości oraz prelegentów dokonał Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, a tym samym przewodniczący Komitetu Naukowo-Programowego dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK. Głos zabrał także prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara, Prorektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej. Następnie odbyła się sesja otwarcia, czyli sesja KOKONAT Senior, podczas której wystąpili: Mateusz Pietruch z prezentacją o systemie dynamicznej informacji parkingowej Comarch Smart Parking, Lidia Zielińska, która przedstawiła wyzwania logistyki w branży retail, Maciej Łada z prezentacją dotyczącą analizy wpływu zmian w organizacji ruchu na okoliczną sieć drogową z wykorzystaniem narzędzi do makro- i mikrosymulacji, Dawid Licheniak, który przedstawił analizę współpracy odbieraka prądu z siecią trakcyjną na podstawie nagrań monitoringu oraz Krystian Banet, który opowiadał o wykorzystaniu Big Data w analizie parametrów podróży realizowanych rowerem miejskim.

Podczas konferencji odbyło się sześć sesji referatowych, dotyczących tematyki związanej
z transportem publicznym, transportem kolejowym, ruchem pieszym i rowerowym oraz przestrzenią publiczną, a także z bezpieczeństwem ruchu drogowego, sterowaniem ruchem i infrastrukturą transportu. Wygłoszono 27 referatów, których autorzy reprezentowali 9 uczelni z miast Polski i Ukrainy. Podczas każdej sesji nagrodzono osoby, których prezentacja wywołała najgłośniejsze oklaski widowni. Byli to:

 • I sesja (Transport publiczny) – Marcin Pinkosz,
 • II sesja (Transport kolejowy) – Patryk Nisiewicz,
 • III sesja (Ruch pieszy i rowerowy, przestrzeń publiczna) – Anita Jaedtke,
 • IV sesja (Bezpieczeństwo ruchu rowerowego) – Marcin Zawadziński,
 • V sesja (Sterowanie ruchem) – Remigiusz Wiedemann,
 • VI sesja (Infrastruktura transportu) – Dominika Kwiatkowska.

KOKONAT to od lat nie tylko sesje referatowe, ale także sesja Pecha Kucha (prezentacji składającej się z 20 slajdów, każdy trwający 20 sekund) oraz sesja posterowa. W tym roku w ciągu 20 minut wygłoszono 3 prezentacje Pecha Kucha, natomiast na sesję posterową zgłoszone zostało aż 13 posterów, w tym najwięcej z Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych. Zwycięzcą sesji Pecha Kucha okazał się Krzysztof Lipień z KNSK, który otrzymał najgłośniejsze brawa publiczności za prezentację pt. „Krakowskie Tramwaje Wąskotorowe – historia i badania nad nią”. Zdaniem uczestników konferencji najlepszy poster przygotował duet Dominika Hildebrandt oraz Wojciech Maciejewski z Koła Naukowego Inżynierów Transportu Publicznego Politechniki Poznańskiej, którzy zaprezentowali swoją działalność w ramach PUTrain.

Zwycięzców w kategorii najlepszy referat podczas V Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Transportu KOKONAT 2019 wyłonił Komitet Naukowo-Programowy. W jego imieniu statuetki nagrodzonym wręczył dr inż. Krystian Birr z Politechniki Gdańskiej. W tym roku:

 • złoty kokos za I miejsce zdobyła Dominika Karkut z Koła Naukowego Inżynierii Drogowej i Kolejowej KODiK za referat pt. „Ocena efektywności wprowadzenia wybranych buspasów w Gdyni”,
 • srebrny kokos za II miejsce otrzymali Wojciech Dobiczek, Aleksander Sobota, Kinga Kaminiorz oraz Adrian Barchański z SKN Traffic Modeling Politechniki Śląskiej za referat „Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”,
 • brązowy kokos za III miejsce powędrował do reprezentantów KNSK Andrzeja Bąka i Tomasza Powęzki za referat pt. „Analiza oraz propozycje zmian organizacji parkowania w Miechowie”.

Dodatkowo Komitet Naukowo-Programowy przyznał dwa wyróżnienia w kategorii najlepszy referat. Pierwsze z nich otrzymali Valeriia Lohvinenko oraz Alexander Rossolov z O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv za referat „Evaluation of transport accessibility of the public transport network on the basis of stop points parametrization”. Drugie wyróżnienie zdobył Wojciech Jankowski z Koła Naukowego Dróg Kolejowych Politechniki Krakowskiej za referat pt. „Rozwój połączeń pasażerskich w województwie podkarpackim w kontekście powstania PKA oraz idei budowy CPK”.

Pierwszego dnia konferencji w ramach integracji odbyła się także gra miejska „Kokonat Express”, zorganizowana na motywach fabuły popularnego reality show „Azja Express”. Gra podzielona została na 4 etapy: Kamienice – Natura – Stadion – Kościół (Kopiec), w skrócie KNSK. Uczestnicy ścigali się po Starym Podgórzu, rozpoczynając wyścig na Rynku Podgórskim i po drodze wykonując różne zadania. Metę, którą był Kopiec Krakusa poznali dopiero na ostatnim etapie gry. W jej trakcie do rozgrywki dołączył Zgniły Kokos, któremu nie udało się dotrzeć z uczestnikami na metę, gdyż został porzucony przez jedną z drużyn w Parku im. W. Bednarskiego. Zwycięzcami gry okazała się być drużyna w składzie: Dominika Kwiatkowska, Agata Skrocka, Dominika Karkut, Damian Dereweńko, Dominik Kossiński oraz Maciej Borkowski, która przybiegła na metę jako druga, jednak zdobyte podczas gry jokery oraz szybkie rozwiązywanie zadań pozwoliło im osiągnąć czas minus 77 minut i tym samym wyprzedzić pierwszą drużynę w rankingu. Po zakończonej grze uczestnicy udali się na kolację zabytkowym przegubowym autobusem, należącym do MPK S.A. w Krakowie, a później na afterparty zorganizowane w krakowskim klubie Choice.

Jubileuszowa edycja KOKONATU była dużym wyzwaniem dla całego Komitetu Organizacyjnego, który zawsze mógł liczyć na pomoc ze strony członków Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych. Konferencja nie odbyłaby się także bez współpracy z pracownikami Katedry Systemów Transportowych. Uczestnicy konferencji opuścili Kraków z uśmiechami na twarzach oraz ze wspaniałymi wspomnieniami, aby już za rok ponownie spotkać się, tym razem w Gdańsku na III Trójmiejskim Ogólnopolskim Seminarium Transportowym Politechniki Gdańskiej TOST PG organizowanym przez Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KODiK. Do zobaczenia!

Więcej zdjęć dostępnych jest w obszernym albumie na Facebooku.

Więcej informacji

Komitet Naukowo-Programowy

Przewodniczący:
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. Politechniki Krakowskiej

Sekretarz naukowy:
mgr inż. Krystian Banet – Politechnika Krakowska

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca – Politechnika Krakowska,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki – Politechnika Krakowska,
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz – Politechnika Krakowska,
 • dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. Politechniki Koszalińskiej,
 • dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. Politechniki Wrocławskiej,
 • dr hab. inż. Renata Żochowska – Politechnika Śląska,
 • dr inż. Marek Bauer – Politechnika Krakowska,
 • dr inż. Krystian Birr – Politechnika Gdańska,
 • dr inż. Janusz Bohatkiewicz – Politechnika Lubelska,
 • dr inż. Szymon Fierek – Politechnika Poznańska,
 • dr inż. Jan Gertz – Politechnika Krakowska,
 • dr inż. Marcin Karwasz – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
 • dr inż. arch. Anna Lower – Politechnika Wrocławska,
 • dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja – Politechnika Krakowska,
 • dr inż. arch. Agnieszka Szumilas – Politechnika Wrocławska.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:
inż. Jakub Salach – KN Systemów Komunikacyjnych

Członkowie:

 • inż. Andrzej Bąk – KN Systemów Komunikacyjnych,
 • inż. Łukasz Bratek – KN Systemów Komunikacyjnych,
 • inż. Małgorzata Stec – KN Systemów Komunikacyjnych,
 • inż. Joanna Tobiasz – KN Systemów Komunikacyjnych,
 • Gabriela Frań – KN Systemów Komunikacyjnych,
 • Justyna Hammer – KN Systemów Komunikacyjnych.

Patroni honorowi

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury
Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury
Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski
Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa
Jan Kazior, JM Rektor Politechniki Krakowskiej
Jan Kazior, JM Rektor Politechniki Krakowskiej

Patron

Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patroni medialni

edroga.pl
edroga.pl
Transport Miejski i Regionalny
Transport Miejski i Regionalny
Urbnews
Urbnews
kraków.pl
kraków.pl
Dziennik Polski
Dziennik Polski

Partnerzy

Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK
Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK
SHM SYSTEM
SHM SYSTEM
Toyota Romanowski Kraków
Toyota Romanowski Kraków
BBZ Polska
BBZ Polska
Traficar Sp. z o.o.
Traficar Sp. z o.o.
Choice Club
Choice Club
Koło Naukowe Logistyki TILOG
Koło Naukowe Logistyki TILOG
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Lexus Kraków
Lexus Kraków
Jerónimo Martins
Jerónimo Martins
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Muszynianka
Muszynianka