Warsztaty na temat uczelnianych planów mobilności w ramach projektu UE U-MOB LIFE

Warsztaty na temat uczelnianych planów mobilności w ramach projektu UE U-MOB LIFE, Warszawa 29.11.2018

Politechnika Krakowska, przy współpracy z Biurem Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy oraz Politechniką Warszawską organizuje warsztaty dla przedstawicieli uczelni na temat realizacji tzw. uczelnianych planów mobilności.

Plan mobilności to pakiet działań i rozwiązań mających na celu zachęcanie pracowników i studentów do częstszego korzystania ze środków komunikacji zbiorowej oraz aktywnych form mobilności: rowerów i przemieszania się pieszo.

Warsztaty organizowane są 29 listopada b.r. na Politechnice Warszawskiej w budynku Wydziału Transportu przy ul. Koszykowej 75, w sali nr 100. Warsztaty będą składały się z dwóch części. W części pierwszej uczestnicy zapoznają się z problematyką planowania zrównoważonej mobilności uczelnianej, a w drugiej będą pracować nad koncepcją planu mobilności dla wybranego kampusu uniwersyteckiego.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu UE U-MOB LIFE, którego celem jest ułatwianie wymiany informacji i transferu wiedzy o najlepszych praktykach europejskich uczelni w zakresie zrównoważonej mobilności. Działania projektu służą redukcji emisji CO2 wynikających z mobilności społeczności akademickiej.

Źródło: materiały prasowe organizatora – Katedry Systemów Transportowych