Ruszył projekt „Kraków BUDGET”

Napis „Kraków BUDGET” z dopiskiem KNSK na apli pod spodem. Napis „Kraków BUDGET” składa się z trzechczęści: zółtego napisu „Kraków”, linijkę niżej żółtego napisu „BUD” i jego kontynuacji na czarno „GET”.

„Kraków BUDGET” jest zbiorczą nazwą projektu skupiającego mniejsze subprojekty, których celem jest dokonanie przekształceń przestrzeni publicznej, szczególnie powiązanej z przestrzeniami transportu. Subprojekty szykowane w ramach tego projektu mają być tak przygotowane by dało je się złożyć jako propozycje do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Uczestnicy w czasie pracy warsztatowej
Uczestnicy w czasie pracy warsztatowej

Nazwa projektu bierze swoją etymologię z połączenia słowa „budżet” i angielskiego słowa „get”, które oznacza „dostać”. I właśnie taki jest przecież budżet obywatelski. Mieszkańcy dostają możliwość decydowania o części budżetu miasta by dostać od dokładnie te działania, których najbardziej oczekują.

Uczestnicy w czasie pracy warsztatowej
Uczestnicy w czasie pracy warsztatowej

W ramach trzeciego spotkania koła w roku akademickim 2018/19 odbył się warsztat oparty na formule World Cafe w ramach którego członkowie KNSK wypracowali założenia dla swoich subprojektów. Warsztat prowadzony był przez Zarzad KNSK wraz z Opiekunem. Członkowie koła starali się zdefiniować obszary problemowe, potrzeby użytkowników tych przestrzeni, możliwościami wdrożenia tam projektów, działania konieczne do podjęcia w czasie realizacji projektu. Wypracowane koncepcje będą teraz analizowane i już wkrótce dowiemy się które z nich będą kontynuowane w ramach prac KNSK przez resztę roku.

Prezentacja wyników prac
Prezentacja wyników prac

W warsztacie World Cafe zakłada się, że jego uczestnicy jako zbiorowość mają wystarczającą wiedzę by odpowiedzieć na poważne pytania i sprostać trudnym problemom, nawet jeśli nie są wybitnymi ekspertami w danej dziedzinie. Jednakże taki warsztat odbywa się w luźnej atmosferze. Uczestnicy dzielą się na grupy dyskusyjnej, które co kilkanaście minut ulegają przemieszaniu. Dzięki temu w grupach ścierają się różne poglądy, a rozwiązania wypracowane w jednej grupie przenoszone są do kolejnych. Proces wspierany jest poprzez moderowane dyskusje podsumowujące efekty kolejnych rund rozmów.