IV Warsztaty Transportowo-Urbanistyczne „Ripari urbo – napraw miasto! 4”

Uczestnicy warsztatów na jednym z woonrefów w Łodzi pierwszy rząd siedzi na ławeczczce, kolejne stoją za prierszym.

W Łodzi, w dniach 14–17 listopada 2018 roku odbyła się IV edycja warsztatów transportowo-urbanistycznych „Ripari urbo – napraw miasto! 4”. Wydarzenie zorganizowała Politechnika Krakowska, Katedra Systemów Transportowych oraz Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych przy współpracy z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi, a także Radą Osiedla Julianów i Społecznym Komitetem Ochrony Julianowa. Za organizację warsztatów odpowiadała Gabriela Frań, Członek Zarządu KNSK, od strony merytorycznej wspierana przez Opiekuna KNSK mgra inż. Krystiana Baneta, dra inż. Marka Bauera, dr inż. Katarzynę Nosal Hoy oraz mgr inż. Ewelinę Stypułkowską. W wydarzeniu wzięło udział 14 studentów z kierunków: transport, gospodarka przestrzenna oraz architektura.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami. Sala pełna mieszkańców. W tle widać występującą osobę, która prezentuje analizę stanu istniejącego.
Konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Celem IV edycji warsztatów było wypracowanie koncepcji uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz dostosowanie lokalnego układu drogowego do potrzeb mieszkańców łódzkiego osiedla Julianów. Tegoroczna edycja rozpoczęła się od pomiarów natężenia ruchu przeprowadzonych przez uczestników na ulicach wjazdowych do osiedla w szczycie porannym oraz od inwentaryzacji terenu, podczas której warsztatowcy dokonali inwentaryzacji wszystkich z 56 ulic zlokalizowanych na Julianowie. Niecodziennym doświadczeniem było czwartkowe spotkanie z mieszkańcami, gdzie zaprezentowana została diagnoza stanu istniejącego oraz wstępne wyniki przeprowadzonych pomiarów i inwentaryzacji, a także odbyły się konsultacje społeczne. Poruszone zostały kwestie, które są obecnie dużym problemem, a mianowicie nadmierna prędkość samochodów poruszających się ulicami wewnątrz osiedla, brak miejsc parkingowych przy obiektach oświaty, czy duży udział ruchu tranzytowego, niezwiązanego z obszarem.

Uczestnicy warsztatów w czasie prac. Uczestnicy siedzą przy stołach i pracują na podkładach oraz laptopach.
Uczestnicy warsztatów w czasie prac

Piątek był dniem przeznaczonym na prace warsztatowe. Uczestnicy ostatecznie podsumowali wyniki konsultacji, inwentaryzację obszaru oraz pomiary natężenia ruchu, aby w czteroosobowych grupach wypracować wstępne pomysły, mogące skutecznie rozwiązać problemy występujące na Julianowie. Finalnie postawiono na dwa warianty koncepcji, które uczestnicy dopracowali w dwóch zespołach. Pierwszy wariant skupiał się przede wszystkim na zmianie organizacji ruchu, w tym wprowadzeniu ulic jednokierunkowych, natomiast w drugim zastosowano fizyczne środki techniczne dla uspokojenia ruchu. Powstał także kosztorys dla obu projektów oraz wizualizacje. Nad pomysłami uczestników cały czas czuwali pracownicy Katedry Systemów Transportowych. Co więcej w ciągu dnia warsztatowców odwiedzili pracownicy łódzkiego Zarządu Dróg i Transportu, którzy podzieli się swoją wiedzą na temat Julianowa oraz stosowanych w Łodzi rozwiązań. Gościem był również przewodniczący Społecznego Komitetu Ochrony Julianowa – pan Michał Siniarski.

Doktor Marek Bauer prezentuje ogólne założenia koncepcji
Prezentacja wyników prac przed mieszkańcami

Wydarzenie podsumowano na sobotnim spotkaniu z mieszkańcami, podczas którego przedstawiono wypracowane koncepcje oraz zebrano uwagi, co do zastosowanych rozwiązań. Tegoroczne „Ripari urbo” było świetną okazją aby zapoznać Członków Koła z partycypacją społeczną, która jest ważnym procesem we wdrażaniu zamian zarówno przestrzennych, jak i komunikacyjnych. Jedno pozostaje pewne, warsztaty nie zakończyły się z dniem opuszczenia Łodzi. Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych przygotuje dla mieszkańców oraz dla ZDiT raport, którego celem będzie odpowiedź na problemy komunikacyjne dotykające mieszkańców osiedla Julianów.