Projekt „Miechów MoviGo” wyróżniony w Konkursie StRuNa 2018

Wyróżniony projekt, dypom wyróżnienia i Kostek KNSK

W dniach 16–18 listopada 2018 r. w Warszawie odbył się Interdyscyplinarny Kongres Ruchu Naukowego IKONA2018. W czasie kongresu rozstrzygnięto konkurs StRuNa 2018.

Konkurs StRuNa jest konkursem organizowanym w ramach programu „Studencki Ruch Naukowy”, który ma na celu promocję osiągnięć ruchu naukowego studentów i doktorantów. Program realizowany jest pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Konkurs nieoficjalnie nazywany jest mistrzostwami Polski kół naukowych. Udział w nim może wziąć każde koło niezależnie od dziedziny nauki, którą się zajmuje. W tym roku nagrody przyznawane były w kategoriach: Projekt Roku 2018, Koło Naukowe Roku 2018, Debiut Roku 2018, Wyprawa Roku 2018, Konferencja Roku 2018 oraz Opiekun Naukowy Roku 2018.

Już od kilku tygodni przed ogłoszeniem wyników wiadomo było, że projekt Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych – „Miechów MoviGo” – został zakwalifikowany do finału konkursu i to w najbardziej prestiżowej kategorii – Projekt Roku 2018. Konkurencja była duża, a projekt rywalizował między innymi z projektami dronów, łazików kosmicznych czy recepturami nowych leków.

Dnia 17 listopada Jakub Salach, Prezes KNSK oraz Małgorzata Stec, Wiceprezes KNSK, zaprezentowali projekt przed jury. Prezentacja odbyła się w formule Pecha Kucha, tj. 20 slajdów, a każdy z nich zawierał jedynie zdjęcie i trwał 20 sekund. Ostatniego dnia kongresu, podczas uroczystej gali, Prezes KNSK miał zaszczyt odebrać wyróżnienie dla projektu „Miechów MoviGo”.

Dyplom wyróżnienia i Kostek KNSK
Dyplom wyróżnienia

Projekt „Miechów MoviGo” stanowił trzon zeszłorocznej działalności Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych, a polegał na stworzeniu koncepcji rewitalizacji miasta Miechów. Efektem całorocznej pracy nad projektem jest dokument „Studium transportowego dla miasta i gminy Miechów”, który został przekazany władzom Miechowa. W przedsięwzięciu brało udział 45 członków koła, a opiekę nad nimi sprawował dr inż. Tomasz Kulpa. Cały zespół był podzielony na cztery sekcje projektowe: „Transport miejski”, „Zarządzanie mobilnością”, „Transport w urbanistyce” oraz „Parkowanie”. Każda sekcja rozpoczęła prace od inwentaryzacji, dogłębnych wywiadów z mieszkańcami oraz władzami miasta. Następnie podczas trzydniowych warsztatów ich uczestnicy zaproponowali harmonogram prac oraz wstępne koncepcje, które w ciągu roku rozwijano. Oprócz przeprowadzenia badań w celu zidentyfikowania stanu obecnego miasta i dla lepszego zobrazowania aktualnej sytuacji wykonano model symulacyjny w programie PTV Visum. Wszystkie działania były stale kontrolowane przez pracowników Katedry Systemów Transportowych oraz prowadzone w porozumieniu z władzami Miechowa.

Przedstawione propozycje związane są przede wszystkim ze zmianą zagospodarowania przestrzennego i organizacji ruchu w centrum miasta. Zaproponowano również wygodne połączenie centrum Miechowa z dworcem kolejowym. Biorąc pod uwagę perspektywę rozwoju zewnętrznego układu drogowego proponowane rozwiązania mogą być z powodzeniem wdrożone, początkowo w formie testowej. Podczas prac nad projektem studenci mieli okazję pogłębić wiedzę na temat partycypacji społecznej, planowania przestrzennego oraz poznać analityczne narzędzia symulacji ruchu. Prócz praktycznego wymiaru, projekt niósł ze sobą także efekty naukowe. Na podstawie danych zgromadzonych w projekcie wygłoszone zostały już pierwsze referaty na konferencjach naukowych.