Powstańcowi styczniowemu inż. Folkierskiemu na stulecie odzyskania niepodległości

Grób inż. Władysława Folkierskiego

Dziś, w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, chcemy jako KNSK przypomnieć o postaci inż. Władysława Folkierskiego. Przerwał on swoje studia w Paryżu i udał się do kraju walczyć o niepodległość w powstaniu styczniowym. Po upadku powstania i dokończeniu studiów wyjechał do Peru, gdzie spędził szesnaście lat. W tym czasie kierował tam budową linii kolejowych i telegraficznych, a także fortyfikował porty. Był też profesorem Uniwersytetu w Limie. Po powrocie do kraju od 1892 roku kierował budową linii kolejowych Stanisławów — Woronienka oraz Chabówka — Zakopane.

Jakub podczas ustawiania kwatów na grobie inż. Władysława Folkierskiego
Jakub podczas ustawiania kwiatów na grobie inż. Władysława Folkierskiego

Dlaczego wspominamy tę osobę? Bo już od kilku lat mamy zaszczyt opiekować się grobem inż. Folkierskiego na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem. W ten weekend Prezes KNSK Jakub Salach odwiedził grób, posprzątał go oraz zapalił znicz na znak naszej pamięci.

Jakub podczas sprzątania grobu inż. Władysława Folkierskiego
Jakub podczas sprzątania grobu inż. Władysława Folkierskiego