„Obywatelka Jane. Walka o miasto”

Widoczna widownia oraz ekran kinowy. Przed ekranem oczekuje dr Michał Wiśniewski.

W ramach drugiego spotkania w tym roku akademickim, dnia 30 listopada 2018 r, KNSK udało się do Krakowskiego Centrum Kinowego ARS  na pokaz filmu „Obywatelka Jane. Walka o miasto”.

Kostek KNSK na tle widowni.
Kostek KNSK też wybrał się do kina.

Pokaz filmu poprzedziła prelekcja dr Michała Wiśniewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie poświęcona tematyce filmu. Po ciekawym pokazie był czas na krótką dyskusję na forum ogólnym oraz w kuluarach.

Członkowie KNSK oczekują na seans. W tle dalsza część widowni.
Członkowie KNSK oczekują na seans.

Organizatorem wydarzenia było Krakowskie Centrum Kinowe ARS oraz Kraków na warsztat.