KNSK rozbija bank w Szczecinie

Członkowie KNSK z nagrodami i wyróżnieniami

W dniach od 23 do 24 listopada 2018 r. odbyła się IV Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez Dział ds. studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wraz z Parlamentem Studentów ZUT oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego.

Sesja miała charakter interdyscyplinarny i swoją tematyką obejmowała dziedziny nauki w jakich kształcą się studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Sesja podzielona została na sześć bloków tematycznych: architektury i budownictwa, chemiczny, ekonomiczny, roślinno-przyrodniczy, techniczny oraz zwierzęcy.

Członkowie Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, pod opieką mgra inż. Krystiana Baneta, przygotowali trzy referaty:

  • „Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Miechowa” – Gabriela Frań, Justyna Hammer (obie gospodarka przestrzenna),
  • „Kształtowanie przestrzeni publicznej przed dworcami kolejowymi na przykładzie dworca Kraków Płaszów” – Małgorzata Stec, Joanna Tobiasz (obie gospodarka przestrzenna)
  • „Problemy transportowe małych miast oraz próba ich rozwiązania na przykładzie Miechowa” – Andrzej Bąk (gospodarka przestrzenna), Jakub Salach (transport).

Członkowie KNSK powrócili zwycięzcy ze Szczecina. W tym bloku architektury i budownictwa wyróżnienia otrzymały Gabriela Frań, Justyna Hammer oraz Małgorzata Stec, Joanna Tobiasz. W bloku ekonomicznym pierwsze miejsce uzyskali zaś Andrzej Bąk i Jakub Salach.

Naszą uczelnię reprezentowały również studentki budownictwa ze Studenckiego Koła Naukowego Konstrukcji Żelbetowych PK „Conkret” Aleksandra Leszczyńska i Ania Zawisza, które wygłosiły referat pod tytułem „Zbrojenie słupów stalą SAS670/800 – o wysokiej wytrzymałości w porównaniu z tradycyjnym zbrojeniem”. Opiekunem była mgr inż. Iga Rewers. Dziewczyny z „Conkretu” zajęły pierwsze miejsce w bloku  architektury i budownictwa.

Serdecznie gratulujemy!

Transport w Berlinie

Członkowie koła ustanieni w trójki po dwóch stronach, a pomiędzy nimi widoczna KNSK przed Brama Brandenburska
KNSK przed Bramą Brandenburską

Zanim zaczęła się jeszcze sesja kół naukowych nasi przedstawiciele pojechali do Berlina. Celem wyjazdu było zapoznanie się z systemem transportowym oraz zagospodarowaniem przestrzennym stolicy Niemiec.

Efektem tego wyjazdu będzie prezentacja o transporcie i berlińskich terenach publicznych, która zostanie wygłoszona na najbliższym spotkaniu KNSK – 4 grudnia 2018 r. 18:00 w sali 403 WIL. Zapraszamy!

Kobieta stojąca przed schematem linii metra i wpatrująca się w telefon.
Justyna próbuje ustalić, gdzie trzeba wysiąść.