Przepis na miasto – II edycja – 17–19 maja 2018 r.

Banner „Przepisu na miasto 2”

W dniach 17–19 maja 2018 r. odbyła się druga edycja ogólnopolskiej konferencji i warsztatów transportowo-urbanistycznych „Przepis na miasto”. Wydarzenie to odbywa się w formule „Miasto24”, czyli całodobowego maratonu urbanistycznego, poprzedzonego jednodniową konferencją studencką.

Organizatorem wydarzenia była Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Katedra Systemów Transportowych i Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych. O rosnącej randze konferencji świadczy długa lista patronów i partnerów konferencji. Patronami honorowymi tegorocznej edycji byli: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, prof. dr hab. inż. Jan Kazior – JM Rektor PK, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, Obserwatorium Polityki Miejskiej Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa oraz Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. Partnerami wydarzenia byli: Miasto Kraków, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, BBZ Polska, Muszynianka oraz Wodociągi Miasta Krakowa. Ponadto, patronami medialnymi wydarzenia zostali: Przestrzeń-Urbanistyka-Architektura, Transport Miejski i Regionalny, portal Magiczny Kraków, Kartografia Ekstremalna, Inteligentne Miasta i Regiony, TVP3 Kraków, LoveKraków.pl, Przestrzeń Miejska oraz urbnews.pl.

Treść ukryta, zaakceptuj Politykę prywatności i cookies!
Treść ukryta pod tym banerem może zawierać kody śledzące i gromadzące Twoje dane, w tym ciasteczka, pochodzące od stron trzecich, np. Youtube, Facebook. Aby zobaczyć treść zaakceptuj gromadzenie ciasteczek, w tym od stron trzecich, klikając w ten baner. Ciasteczka i Twoje dane przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką prywatności i cookies (link w stopce) oraz odpowiednimi zasadami stron trzecich.
Spot promujący „Przepis na miasto 2”

Oficjalnego rozpoczęcia konferencji dokonał przewodniczący Komitetu Naukowo-Programowego, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK. Podczas sesji otwarcia zaproszeni goście tj.: dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich, dr hab. inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW, mgr inż. Łukasz Franek oraz dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja wprowadzili publiczność w problematykę konferencji. Podczas dwóch sesji studenckich wystąpiło 11 prelegentów. W trakcie wydarzenia odbyła się także sesja posterowa – zaprezentowano 8 posterów.

Autorzy najlepszych referatów zostali nagrodzeni publikacją w czasopiśmie „Przestrzeń-Urbanistyka-Architektura”, a byli to: Aleksandra Besser, Monika Fronczak, Jakub Kaczorowski oraz Jonasz Misiaszek-Przybyszewski i Maciej Rodak. Najlepszym wśród ośmiu posterów, okazał się poster autorstwa inż. Macieja Górza pt.: „Certyfikat Urbanistyczny Miasta Krakowa”.

W drugim dniu zaczęła się warsztatowa część wydarzenia. Warsztaty te miały za zadanie połączyć projektowanie urbanistyczne z projektowaniem systemów transportowych. Celem zarówno warsztatów, jak i konferencji, była popularyzacja wśród studentów kierunków związanych z ruchem miejskim (m.in. transportu, gospodarki przestrzennej, architektury, urbanistyki i architektury krajobrazu) wiedzy na temat racjonalnego i świadomego planowania przestrzennego, a także planowania urbanistycznego w powiązaniu z rozwojem systemów komunikacyjnych. Celem była także nauka kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb wszystkich jej użytkowników w myśl zrównoważonej mobilności.
Tegoroczna edycja warsztatów skupiła się na obszarze Borku Fałąckiego w Krakowie. Warsztaty rozpoczęły się od „geoINWENTARYZACJI”, czyli od wizji lokalnej w terenie połączoną z zabawą geocachingową. Na inwentaryzację uczestnicy, podzieleni na 5 grup, pojechali Sanem H-01B z 1959 roku.

Następnie, po powrocie na Politechnikę Krakowską, uczestnicy, pod okiem ekspertów z Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Wrocławskiej, mieli czas na wypracowanie swojej koncepcji obsługi transportowej i zagospodarowania przestrzennego problemowego obszaru. Każda z grup opracowała planszę koncepcyjną własnego obszaru oraz makietę. W wyniku złożenia wszystkich makiet powstała spójna całość z koncepcją zagospodarowania przestrzennego i obsługi komunikacyjnej całego terenu.

Koncepcje studentów oceniało jury w składzie: mgr inż. Krystian Banet (KST PK), prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Bieda (WA PK), dr Jarosław Działek (UJ), dr inż. Tomasz Kulpa (KST PK), mgr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełło (WA PK) oraz wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowo-Programowego dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja (WA PK).

Zdaniem jury oraz publiczności najlepszy przepis na miasto odnalazła grupa pierwsza w składzie: inż. arch. Aleksandra Dragun (PK), Aneta Janas (KNSK PK), Jakub Kaczorowski (KNGP PW) i Urszula Kierpiec (PK).

Z ramienia KN Systemów Komunikacyjnych, za organizację wydarzenia odpowiedzialny był komitet organizacyjny: Jakub Salach – przewodniczący, Małgorzata Stec – wiceprzewodnicząca, Ewelina Stypułkowska, Andrzej Bąk, Gabriela Frań, Justyna Hammer oraz Karolina Siciarz.

Pełna fotorelacja znajduje się na Facebooku.

Patroni honorowi

Patroni medialni