Całe podium dla KNSK na konferencji „TOST PG 2018”

Uczestnicy konferencji „TOST PG 2018”

W dniach 26–27 kwietnia 2018 r. na Politechnice Gdańskiej odbyło się II Trójmiejskie Ogólnopolskie Seminarium Transportowe „TOST PG 2018”. Podczas tego wydarzenia uczestnicy mają możliwość zaprezentowania wyników swoich prac przed studentami i oraz kadrą naukową z całej Polski.  KNSK w tym roku reprezentowała aż 18-osobowa delegacja. Możemy się pochwalić, że członkowie KNSK zdobyli wszystkie 3 miejsca na podium oraz nagrodę za najlepszy poster otrzymali studenci naszego koła.

Członkowie KNSK wygłaszali referaty w trakcie wszystkich sesji referatowych. Oprócz tradycyjnych referatów, dwoje członków KNSK wystąpiło z posterami na sesji posterowej. Wygłoszone zostały następujące referaty:

 • „Analiza historycznych i współczesnych planów rozwoju krakowskiej sieci tramwajowej” – Krzysztof Lipień,
 • „Analiza możliwości dojazdu studentów na kampus Politechniki Krakowskiej z Osiedla Akademickiego” – Anna Magiera, Jakub Salach,
 • „Dębniki na nowo” (poster) – Barbara Straszak,
 • „Dworzec – brama do miasta” – Aleksandra Sitko,
 • „Funkcjonowanie transportu miejskiego na fragmencie układu drogowego przy MDA w Krakowie” – Agnieszka Kiszka, Tomasz Powęzka,
 • „Inteligentny system wizyjny sterowania sygnalizacją świetlną na wlocie skrzyżowania” – Jakub Salach (współautorem był Piotr Walas z Koła Naukowego Elektroników AGH im. S. Staszica w Krakowie) ,
 • „Koncepcja poprawy dostępności i atrakcyjności wybranych przystanków SKA w Krakowie” – Andrzej Bąk, Aneta Janas, Katarzyna Sobinek,
 • „Kształtowanie optymalnego systemu transportu zbiorowego w miastach średniej wielkości na przykładzie Częstochowy” (poster) – Krystian Banet,
 • „Porównanie wybranych węzłów przesiadkowych w Krakowie” – Klaudia Daniel, Ilona Smolik,
 • „Wpływ obwodnic małych miast na lokalną gospodarkę” – Sylwia Olko, Tomasz Powęzka, Wiktor Wlazły,
 • „Zachowania komunikacyjne pracowników Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej” – Jan Paszkowski, Małgorzata Stec, Joanna Tobiasz.
Uczestnicy konferencji „TOST PG 2018”
Uczestnicy konferencji „TOST PG 2018”

KNSK nie tylko było reprezentowane przez dużą delegację, lecz także zadbało o wysoką jakość prezentowanych referatów i posterów, bowiem reprezentanci KNSK zdobyli wszystkie miejsca na podium, a także zdobyli nagrodę za najlepszy poster! Główną nagrodę, czyli „Złotego Tosta” za najlepszy referat podczas II Trójmiejskiego Ogólnopolskiego Seminarium Transportowego „TOST PG 2018” otrzymali Sylwia Olko, Tomasz Powęzka i Wiktor Wlazły. Drugą nagrodę, „Złotego Tosta” za najlepszy poster, zdobyła Barbara Straszak.

Zdobywcy głównych nagród – Złotych Tostów
Zdobywcy głównych nagród – Złotych Tostów

Członkowie KNSK zdobyli też II miejsce w kategorii „najlepszy referat” – uzyskał je Jakub Salach za referat napisany wspólnie z Piotrem Walasem. III miejsce zdobyli Jan Paszkowski, Małgorzata Stec i Joanna Tobiasz.

Razem z członkami KNSK, na konferencji obecny był dr inż. Tomasz Kulpa, opiekun koła, który m.in. moderował niektóre sesje referatowe oraz wspierał członków KNSK.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Pełna fotorelacja znajduje się na Facebooku.