Warsztaty „Ripari urbo – napraw miasto! 3”

10 listopada 2017 r. zakończyły się organizowane przez KNSK oraz Urząd Gminy i Miasta Miechów warsztaty transportowo-urbanistyczne „Ripari urbo – napraw miasto! 3”. Organizacyjnym oraz merytorycznym wstępem do warsztatów było drugie spotkanie KNSK, które odbyło się 7 listopada, podczas którego opiekun KNSK, dr inż. Tomasz Kulpa, przedstawił problematykę badanego obszaru, zakres i cel warsztatów, zaś członkowie komitetu organizacyjnego warsztatów, Jakub Salach i Małgorzata Stec, zapoznali członków Koła ze sprawami organizacyjnymi.

Prezentacja założeń projektu
Prezentacja założeń projektu

Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na 6 grup – w skład każdej z nich wchodziły osoby zarówno z różnych kierunków studiów i z różnym doświadczeniem udziału w warsztatach. Celem każdej z grup było stworzenie jednej spójnej wizji Miechowa pod względem transportowo-urbanistycznym.

W środę w godzinach popołudniowych uczestnicy warsztatów przyjechali do Miechowa i od razu zajęli się inwentaryzacją całego miasta oraz rozmowami z mieszkańcami. Po zapoznaniu się z terenem, studenci zaczęli prace warsztatowe, które rozpoczęły się od spotkania z Panem Andrzejem Banaśkiewiczem, zastępcą Burmistrza Gminy i Miasta Miechów. Czwartek upłynął uczestnikom pod znakiem długiej, bo ponad 9-godzinnej, pracy pod okiem specjalistów z Politechniki Krakowskiej.

Uczestnicy warsztatów w czasie prac
Uczestnicy warsztatów w czasie prac

W piątek odbyło się podsumowanie warsztatów, w których uczestniczyli także Pan Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów oraz Pan Andrzej Banaśkiewicz, zastępca Burmistrze Gminy i Miasta Miechów. Grupy były oceniane w dwóch kategoriach: najlepszy projekt oraz najlepsza nazwa. W kategorii najlepszy projekt pierwsze miejsce ex aequo zdobyły dwie grupy: grupa czwarta (Barbara Straszak, Agnieszka Kiszka, Katarzyna Sobinek, Joanna Tobiasz, Mariusz Soboń, Jan Szmaj) oraz grupa szósta (Marcin Zaleski, Jakub Bubula, Marzena Frąk, Paula Pająk, Anna Magiera, Karol Kosior, Szymon Pogoda), natomiast w kategorii najlepsza nazwa wygrała grupa druga (Sylwia Olko, Ilona Smolik, Aneta Janas, Marcin Dylewski, Maciej Skóra, Olga Wasula) z nazwą „Miechów MOViGO”, która to zostanie oficjalną nazwą projektu.

Wewnętrzne podsumowanie warsztatów
Wewnętrzne podsumowanie warsztatów

Relacja z warsztatów transportowo-urbanistycznych „Ripari urbo – napraw miasto! 3” odbyła się w lokalnych mediach: w portalu Urzędu Gminy i Miasta Miechów oraz w Kronice TVP3 Kraków.

Warsztaty były początkiem dużego projektu, które przez cały rok będzie realizowało Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych. Wszyscy członkowie Koła będą podzieleni na 4 sekcje (transport miejski, transport w urbanistyce, zarządzanie mobilnością oraz parkowanie), w których będą pracować pod okiem specjalistów z Politechniki Krakowskiej.

Pełna fotorelacja znajduje się na Facebooku.