KNSK w Miechowie – listopad 2017 r.

W dniach 8–10 listopada 2017 r. członkowie i sympatycy KNSK uczestniczyli w warsztatach „Ripari urbo – napraw miasto! 3”, które odbywały się w Miechowie. Wyjazd ten nie skupiał się jedynie na wytężonej pracy. Czas wolny członkowie KNSK spędzili na integracji, na wspólnych grach i zabawach, a ostatniego dnia pobytu zwiedzili budowę północnej obwodnicy Miechowa.

Warsztaty „Ripari urbo – napraw miasto! 3”, podobnie jak każdy inny wyjazd członków i sympatyków KNSK, to także czas na integrację. Pierwsza okazja do integracji nadarzyła się pierwszego dnia warsztatów, wieczorem. Wtedy też w miechowskim Centrum Kultury i Sportu odbył się turniej gry w kręgle.

Turniej gry w kręgle
Turniej gry w kręgle

Ostatniego dnia, już po podsumowaniu warsztatów, członkowie KNSK odwiedzili plac budowy północnej obwodnicy Miechowa. Budowa tej drogi ma być katalizatorem zmian opracowywanych w trakcie warsztatów.

KNSK odwiedza budowę obwodnicy Miechowa
KNSK odwiedza budowę obwodnicy Miechowa