KNSK pamięta o zasłużonych inżynierach

Delegacja KNSK — Karolina i Klaudia — zapala znicz

W dniu 20 października 2017 r., z okazji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych, przedstawicielki naszego koła: Aleksandra Biedroń, Karolina Siciarz i Klaudia Sobczyk odwiedziły grób inż. Władysława Folkierskiego na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem. Na uprzątniętym nagrobku złożono kwiaty i zapalono znicze symbolizujące naszą pamięć dla zasłużonego Inżyniera.

Władysław Folkierski (1841–1904) jest absolwentem Wielkoksiążęcej Badeńskiej Szkoły Politechnicznej w Karlsruhe, studiował również w Paryżu, w tym na Sorbonie. Współzałożyciel polskiego Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu, które publikowało dzieła naukowe Polaków będących na emigracji. W 1863 roku wrócił na ziemie polskie i walczył w powstaniu styczniowym; po upadku powstania wrócił do Paryża.

W 1873 roku wyjechał do Peru, gdzie pracował jako inżynier, gdzie jego głównym zadaniem była budowa sieci kolejowej, z czasem dostał od peruwiańskiego rządu zadanie budowy linii telegraficznej. Będąc w Peru, Folkierski opracował projekt wiszącego mostu, który mógł być wykorzystywany w górzystym terenie– łatwego w montażu i taniego w produkcji. Pracował jako profesor na uniwersytecie w Limie.

W 1889 roku Władysław Folkierski wrócił do Paryża, gdzie zainteresował się powstającą dziedziną nauki, jaką była elektrotechnika. Po kilku latach wrócił na ziemie polskie, gdzie pracował przy budowie kilku linii kolejowych, w tym linii kolejowej Chabówka — Zakopane. Zmarł w 1904 roku w Zakopanem, gdzie został pochowany.

Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych od lat opiekuje się grobem inż. Władysława Folkierskiego. Przynajmniej jeden raz w roku delegacja Koła odwiedza jego grób, sprząta go, dekoruje kwiatami i zapala znicze.

Zobacz też post na portalu Facebook.

Płaskorzeźba Władysława Folkierskiego
Płaskorzeźba Władysława Folkierskiego